Workflow

Dzięki workflow możesz tworzyć wielopoziomowe procesy automatyzacji. Pozwoli to jeszcze lepiej zorganizować i zautomatyzować procesy marketingowe i sprzedażowe w Twojej firmie.


WORKFLOW

Poznaj mechanizm działania workflow.

Workflow: dodawanie zautomatyzowanej kampanii
Analityka Workflow

ZDARZENIA W WORKFLOW

Zdarzenia definiują aktywność kontaktu oraz inicjują proces workflow. Można umieścić więcej niż jedno zdarzenie w różnych miejscach jednej struktury. Po spełnieniu założeń ustawionych zdarzeń kontakt przechodzi do kolejnego etapu kampanii workflow. Sprawdź jak działają poszczególne zdarzenia w workflow:

Workflow| Zdarzenie: kontakt kliknął link w e-mailu
Workflow| Zdarzenie: kontakt otworzył e-mail
Workflow| Zdarzenie: kontakt został dodany do etapu w kampanii
Workflow| Zdarzenie: przypisano tag do kontaktu

WARUNKI W WORKFLOW

Warunki dodajemy do workflow jeżeli chcemy aby kontakt spełnił ustawione założenia, które uruchomią pozostałe elementy. Dla zbadania czy kontakt spełnia założenia sprawdzana jest cała karta kontaktu. Warunkom można zaprzeczać i ustawiać dla nich opcje alternatywne „jeśli nie”. Jak ustawiać poszczególne warunki znajdziesz poniżej:

Workflow| Warunek: kontakt jest na etapie kampanii
Workflow| Warunek: kontakt otworzył e-mail
Workflow| Warunek: kontakt kliknął link w e-mailu
Workflow| Warunek: kontakt posiada tag
Workflow| Warunek: kontakt posiada szczegół

AKCJE W WORKFLOW

Akcje uruchamiane są po tym jak kontakt przejdzie pozytywnie przez każde poprzednie elementy. Można ustawić różne akcje w dowolnej kolejności oraz akcje alternatywną dla warunku „jeśli nie”. Wszystkie dostępne akcje opisane są tutaj:

Workflow| Akcja: dodaj tag do kontaktu
Workflow| Akcja: dodaj kontakt na etap w lejku
Workflow| Akcja: usuń kontakt z kampanii
Workflow| Akcja: generuj kupon dla kontaktu
Workflow| Akcja: wyślij alert do użytkownika
Workflow| Akcja: wyślij e-mail do kontaktu
Workflow| Akcja: wyślij wiadomość SMS do kontaktu

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas