Workflow

Dzięki workflow możesz tworzyć wielopoziomowe procesy automatyzacji. Pozwoli to jeszcze lepiej zorganizować i zautomatyzować procesy marketingowe i sprzedażowe w Twojej firmie.


WORKFLOW

Poznaj mechanizm działania workflow.

Workflow: dodawanie zautomatyzowanej kampanii
Analityka Workflow
Analityka wiadomości e-mail i sms wysłanych z Workflow

ZDARZENIA W WORKFLOW

Zdarzenia definiują aktywność kontaktu oraz inicjują proces workflow. Można umieścić więcej niż jedno zdarzenie w różnych miejscach jednej struktury. Po spełnieniu założeń ustawionych zdarzeń kontakt przechodzi do kolejnego etapu kampanii workflow. Sprawdź jak działają poszczególne zdarzenia w workflow:

Workflow| Zdarzenie: Kontakt został dodany do systemu
Workflow| Zdarzenie: Kontakt Kliknął w baner
Workflow| Zdarzenie: Kontakt kliknął link w e-mailu
Workflow| Zdarzenie: Kontakt otworzył e-mail
Workflow| Zdarzenie: Kontakt został dodany do etapu w kampanii
Workflow| Zdarzenie: Kontakt został ponownie dodany do systemu
Workflow| Zdarzenie: Kontakt zmienił status w raporcie RFM
Workflow| Zdarzenie: Kontakt odwiedził adres URL
Workflow| Zdarzenie: Przypisano tag do kontaktu
Workflow| Zdarzenie: Nowy szczegół kontaktu
Workflow| Zdarzenie: Scoring kontaktu przekroczył
Workflow| Zdarzenie: Scoring kontaktu osiągnął
Workflow| Zdarzenie: Zmodyfikowano szczegół kontaktu
Workflow| Zdarzenie: Zmodyfikowano zdarzenie zewnętrzne
Workflow| Zdarzenie: Dodano notatkę do kontaktu
Workflow| Zdarzenie: Kontakt ma nowego właściciela/współwłaściciela
Workflow| Zdarzenie: Kontakt potwierdził subskrypcję
Workflow| Zdarzenie: Kontakt zrezygnował z subskrypcji
Workflow| Zdarzenie: wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne

WARUNKI W WORKFLOW

Warunki dodajemy do workflow jeżeli chcemy aby kontakt spełnił ustawione założenia, które uruchomią pozostałe elementy. Dla zbadania czy kontakt spełnia założenia sprawdzana jest cała karta kontaktu. Warunkom można zaprzeczać i ustawiać dla nich opcje alternatywne „jeśli nie”. Jak ustawiać poszczególne warunki znajdziesz poniżej:

Workflow| Warunek: Kontakt jest na etapie kampanii
Workflow| Warunek: Kontakt otworzył e-mail
Workflow| Warunek: Kontakt kliknął link w e-mailu
Workflow| Warunek: Kontakt posiada tag
Workflow| Warunek: Kontakt posiada szczegół
Workflow| Warunek: Wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne
Workflow| Warunek: Główny właściciel kontaktu należy do grona użytkowników
Workflow| Warunek: Kontakt ma właściciela/współwłaściciela
Workflow| Warunek: Kontakt jest w segmencie RFM
Workflow| Warunek: Kontakt zrezygnował z subskrypcji
Workflow| Warunek: Scoring kontaktu osiągnął
Workflow| Warunek: Scoring kontaktu przekroczył
Workflow| Warunek: Kontakt posiada notatkę

AKCJE W WORKFLOW

Akcje uruchamiane są po tym jak kontakt przejdzie pozytywnie przez każde poprzednie elementy. Można ustawić różne akcje w dowolnej kolejności oraz akcje alternatywną dla warunku „jeśli nie”. Wszystkie dostępne akcje opisane są tutaj:

Workflow| Akcja: Dodaj/zmień szczegół kontaktu
Workflow| Akcja: Dodaj notatkę
Workflow| Akcja: Dodaj tag do kontaktu
Workflow| Akcja: Ustaw nowego właściciela/współwłaściciela
Workflow| Akcja: Dodaj zadanie dla użytkownika
Workflow| Akcja: Dodaj kontakt na etap w lejku
Workflow| Akcja: Usuń kontakt z kampanii
Workflow| Akcja: Losuj nowego właściciela z grupy użytkowników
Workflow| Akcja: Generuj kupon dla kontaktu
Workflow| Akcja: Wyślij alert do użytkownika
Workflow| Akcja: Wyślij e-mail do kontaktu
Workflow| Akcja: Wyślij wiadomość SMS do kontaktu
Workflow| Akcja: Uruchom regułę automatyzacji
Workflow| Akcja: Wyświetl baner
Workflow| Akcja: Usuń tag od kontaktu
Workflow| Akcja: Zapisz kontakt do wysyłek (opt-in)
Workflow| Akcja: Wypisz kontakt z wysyłek (opt-out)
Workflow| Akcja: Ustaw scoring
Workflow| Akcja: Dodaj scoring do kontaktu
Workflow| Akcja: Dodaj scoring do tagu
Workflow| Akcja: Wyślij powiadomienie Web Push
Workflow| Akcja: Dodaj/usuń kontakt w grupie Custom Audience