Workflow | Zdarzenie: Kontakt zdobył punkty w programie lojalnościowym

Zdarzenie to uruchamia Workflow, jeśli kontakt zdobędzie określoną ilość punktów w wybranym Programie Lojalnościowym. Do prawidłowego działania tej funkcji konieczne jest posiadanie utworzonego Programu Lojalnościowego w SALESmanago.

Zobacz jak stworzyć Program Lojalnościowy w SALESmanago >>

[1] Nazwa programu lojalnościowego – wybierz program dla którego chcesz sprawdzić wystąpienie zdarzenia z wartościami określonymi w punkcie [2]

[3] Ustaw punkty – określ ilość punktów, którą musi zdobyć kontakt, aby wywołać zdarzenie:

  • Liczba punktów – zdarzenie wystąpi, jeśli użytkownik zdobędzie dokładną liczbę punktów podaną w oknie.
  • W przedziale –  zdarzenie wystąpi, jeśli użytkownik zdobędzie liczbę punktów znajdującą się w danym przedziale.

WAŻNE: Wpisane liczby również wliczają się w przedział, co oznacza, że jeśli dany nam jest przedział od 5 do 7, obie te liczby wywołają zdarzenie.

  • Więcej niż – zdarzenie wystąpi, jeśli użytkownik zdobędzie liczbę punktów większą niż ta wpisana w oknie.
  • Więcej bądź równe – zdarzenie wystąpi, jeśli użytkownik zdobędzie liczbę punktów większą lub wynoszącą tyle samo, co ta wpisana w oknie.
  • Mniej niż –  zdarzenie wystąpi, jeśli użytkownik zdobędzie liczbę punktów mniejszą, niż ta wpisana w oknie.
  • Mniej bądź równe – zdarzenie wystąpi, jeśli użytkownik zdobędzie liczbę punktów mniejszą lub wynoszącą tyle, co ta wpisana w oknie.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Luty 22 2024