SALESmanago Copernicus – Machine Learning & AI

Wykorzystaj innowacyjną technologię do przygotowywania rekomendacji produktowych.

SALESmanago Copernicus – Machine Learning & AI to technologia ucząca się zachowania każdego pojedynczego klienta, przewidująca jego zachowanie zakupowe i na bazie tego rekomendująca spersonalizowane produkty. Dzięki danym o zakupach innych klientów o podobnych zainteresowaniach algorytm może przewidzieć, jakie produkty mogą zainteresować kupującego w przyszłości.


SALESMANAGO COPERNICUS
Rekomendacje AI – wdrożenie – przygotowanie danych, działanie, analityka rekomendacji AI
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024