Akcje

Akcje w regułach automatyzacji są wykonywane dla kontaktów, które spełnią założenia postawione w regułach automatyzacji. Poznaj dokładnie sposób działania każdej z akcji.


AKCJE W REGUŁACH AUTOMATYZACJI
Poznaj ogólną zasadę działania akcji oraz szczegółowy opis każdej z dostępnych możliwości. Pamiętaj o możliwości ustawienia akcji „Jeśli NIE”, które zostać uruchomione, w momencie gdy kontakt nie spełni założeń zawartych w warunkach.

Dodawanie nowej reguły automatyzacji – typy akcji
Akcja: Wyślij e-mail do kontaktu
Akcja: Wyślij alert do użytkownika
Akcja: Wyślij wiadomość SMS do kontaktu
Akcja: Wyślij powiadomienie Web Push
Akcja: Wyślij dynamiczny Web Push
Akcja: Dodaj tag do kontaktu
Akcja: Usuń tag od kontaktu
Akcja: Dodaj scoring do tagu
Akcja: Dodaj scoring do kontaktu
Akcja: Zapisz kontakt do wysyłek
Akcja: Ustaw scoring
Akcja: Dodaj kontakt na etap w lejku
Akcja: Usuń kontakt z kampanii
Akcja: Zmień stan kontaktu
Akcja: Dodaj notatkę
Akcja: Dodaj zadanie dla użytkownika
Akcja: Dodaj/zmień szczegół kontaktu
Akcja: Ustaw nowego właściciela/współwłaściciela
Akcja: Dodaj/usuń kontakt w grupie Custom Audiences
Akcja: Wykryj płeć
Akcja: Losuj nowego właściciela z grupy użytkowników
Akcja: Generuj kupon dla kontaktu
Akcja: Uruchom inną regułę automatyzacji
Akcja: Wyświetl baner
Akcja: Wyślij do Zapier
Akcja: Wyślij informacje na temat uruchomionej reguły
Akcja: Wyślij kontakt do Focus Telecom
Akcja: Uruchom regułę Website Automation
Akcja: Dodaj/usuń kontakty do grupy Google Ads
Akcja: Dodaj kontakty do grupy Adform lub usuń je
Akcja: Dodaj/usuń punkty w programie lojalnościowym
Akcja: Wyślij wiadomość tekstową (mobile marketing)
Akcja: Wyślij powiadomienie PUSH do kontaktu (SALESmanago Mobile)

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024