AKCJA: WYŚLIJ KONTAKT DO FOCUS TELECOM

Akcja przesyła do systemu Focus Contact Center dane kontaktu: nazwę, firmę, e-mail oraz telefon.

UWAGA: Wymagane jest, aby pole Telefon przesyłanego kontaktu nie było puste.

 

Aby korzystać z akcji, upewnij się, że prawidłowo przeprowadziłeś integrację systemu SALESmanago z Focus Telecom>>

 

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => REGUŁY AUTOMATYZACJI


 

Wybierz +Dodaj nową regułę. Dodaj wybrane zdarzenie oraz Akcję: Wyślij kontakt do Focus Telecom.

 

Następnie przejdź przez ustawienia akcji:

[1] Kampania – wybierz z listy wszystkich aktywnych kampanii Focus Contact Center tę kampanię, do której zostanie wgrany kontakt.

UWAGA: Należy pamiętać o utworzeniu w kampanii Focus Contact Center pól rekordu o nazwach „Imię i nazwisko” i „Nazwa firmy”.

 

 

[2] Prywatny dla –  wybierz z listy agentów systemu Focus Contact Center, tego agenta, do którego zostanie przypisany kontakt.