Warunki

Warunki w regułach automatyzacji są elementem koniecznym do spełnienia przez kontakt w momencie ich sprawdzania. Pamiętaj, że reguła nie musi zawierać ustawionych warunków. 


WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ KONTAKT W REGUŁACH AUTOMATYZACJI

Przy weryfikowaniu przez system spełnienia warunków przez kontakt, należy pamiętać, że są one sprawdzane na zasadzie słowa „i”. Dlatego wszystkie warunki muszą być spełnione, aby reguła wykonała akcję „Jeśli TAK”. W innym przypadku istnieje możliwość wykonania akcji „Jeśli NIE”.

Warunek: Kontakt odwiedził adres URL
Warunek: Kontakt wszedł z frazy
Warunek: Kontakt wszedł ze źródła
Warunek: Kontakt kliknął link w e-mailu
Warunek: Kontakt otworzył e-mail
Warunek: Otrzymano e-mail od kontaktu
Warunek: Kontakt otrzymał określoną ilość e-maili
Warunek: SMS został dostarczony
Warunek: Kontakt odpowiedział na SMS
Warunek: Kontakt posiada tag
Warunek: Scoring kontaktu osiągnął
Warunek: Scoring kontaktu przekroczył
Warunek: Scoring tagu jest większy bądź równy
Warunek: Kontakt osiągnął scoring na etapie kampanii
Warunek: Kontakt jest na etapie kampanii
Warunek: Kontakt zrezygnował z subskrypcji
Warunek: Kontakt posiada szczegół
Warunek: Kontakt ma właściciela/współwłaściciela
Warunek: Stan kontaktu
Warunek: Główny właściciel kontaktu należy do grona użytkowników
Warunek: Kontakt posiada notatkę
Warunek: Kontakt ma przypisane Zdarzenie Zewnętrzne
Warunek: Wystąpiło zdarzenie na portalu społecznościowym
Warunek: Wysyłka przez Paczkomaty
Warunek: Kontakt jest w segmencie RFM
Warunek: Data ze szczegółu
Warunek: Zgoda przypisana do kontaktu
Warunek: Kontakt jest zapisany na newsletter
Warunek: Predykcja wystąpienia churnu
Warunek: Kontakt mobilny jest w dynamicznym segmencie (SALESmanago Mobile)
Warunek: Kontakt posiada numer telefonu
Warunek: Kontakt jest w progu programu lojalnościowego
Warunek: Kontakt posiada określoną liczbę punktów w programie
Warunek: Kontakt ma przypisane Zdarzenie Zewnętrzne

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024