Warunek: Kontakt ma przypisane Zdarzenie Zewnętrzne

Warunek ten zachodzi, kiedy dla danego Kontaktu wystąpiło określone zdarzenie zewnętrzne.

Zdarzenia zewnętrzne (External Events) to jedna z metod przekazywania danych w ramach integracji z platformami eCommerce oraz za pośrednictwem API. Zawierają one dane dotyczące działań podjętych przez Kontakty, takich jak dodanie produktów do koszyka czy dokonanie zakupu.

Warunek ten można zastosować np. do wykluczenia z reguły Kontaktów, które w ostatnim czasie nie dokonały żadnego zakupu.

 

W warunku należy określić:

[1] Typ warunku – Kontakt ma przypisane Zdarzenie Zewnętrzne.

UWAGA: Aby utworzyć warunek: “Kontakt nie ma przypisanego Zdarzenia Zewnętrznego”, zaznacz pole “nie”.

[2] Rodzaj zdarzenia – wybierz z rozwijanego menu rodzaj Zdarzenia Zewnętrznego, którego ma dotyczyć warunek.

Zdarzenia definiowane są podczas integracji z platformą SALESmanago. Integracje z platformami eCommerce opracowane przez SALESmanago zawsze przesyłają zdarzenia typu koszyk (CART) oraz zakup (PURCHASE), które znajdziesz na samej górze listy. Możesz również wybrać inne rodzaje zdarzeń, np. wizyta (VISIT) lub rozmowa telefoniczna (CALL) (o ile twoja integracja obejmuje takie zdarzenia).

[3] Dodatkowe parametry – są to ustawienia opcjonalne, które pozwalają na precyzyjniejsze zdefiniowanie warunku.

UWAGA: Możesz wprowadzić do warunku więcej niż jeden parametr opcjonalny. W takim wypadku, aby warunek został spełniony, muszą być spełnione wszystkie jego poszczególne elementy (poszczególne elementy będą połączone warunkiem “and”).

[A] wartość – tutaj możesz zdefiniować wartość Zdarzenia Zewnętrznego, dla której ma zostać spełniony warunek.

Po zaznaczeniu tej opcji zobaczysz trzy pola tekstowe wraz z listami rozwijanymi, z których należy wybrać operator matematyczny.

Dowiedz się więcej o operatorach matematycznych stosowanych na platformie SALESmanago >>

PRZYKŁAD: Po wprowadzeniu następujących ustawień:

– warunek zostanie spełniony, jeżeli wartość zamówienia będzie większa niż 100, a mniejsza niż 200.

[B] produkty – tutaj możesz określić konkretne produkty, dla których ma zachodzić warunek.

Po zaznaczeniu tej opcji zobaczysz pole tekstowe, w którym należy wpisać indywidualne ID produktu (określone w Feedzie Produktowym XML lub Katalogu Produktowym). Możesz również wpisać więcej niż jedno ID (oddzielając je przecinkami bez spacji).

[C] szczegół – w Zdarzeniu Zewnętrznym można przekazywać do 20 dodatkowych szczegółów, zdefiniowanych podczas integracji. Szczegóły te można następnie wykorzystać w regułach automatyzacji. Warunek zadziała, jeżeli wartość przekazanego w zdarzeniu szczegółu będzie taka sama jak wartość określona w tym warunku.

UWAGA: Aby warunek został spełniony, muszą zostać spełnione wszystkie określone szczegóły.

WSKAZÓWKA: Aby sprawdzić, jakie szczegóły przesyłane są wraz ze Zdarzeniami Zewnętrznymi, odwiedź zakładkę Kupony i Zdarzenia Zewnętrzne na Karcie Kontaktu.

[D] czas – Zdarzenia Zewnętrzne mogą być przesyłane wraz z datą ich wystąpienia. W tym miejscu możesz określić, w jakim zakresie czasu musi wystąpić Zdarzenie Zewnętrzne, aby warunek został spełniony.

Po zaznaczeniu tej opcji wpisz pożądaną liczbę w polu po lewej, a następnie wybierz jednostkę czasu (ostatnie godziny/dni/miesiące).

UWAGA: Data przesłania Zdarzenia Zewnętrznego do systemu SALESmanago może być inna niż data jego wystąpienia. Podczas sprawdzania warunku pod uwagę brana jest data wystąpienia (przesyłana w polu date).

[E] opis – parametr ten odnosi się do pola description zdefiniowanego podczas integracji. Po wybraniu tej opcji pojawi się pole tekstowe, w którym należy wpisać dokładną zawartość pola description.

[F] lokalizacja – parametr ten odnosi się do pola location przesyłanego w Zdarzeniach Zewnętrznych, a odpowiada za identyfikację Feedu Produktowego XML (lub Katalogu Produktowego). Po wybraniu tej opcji pojawi się pole tekstowe, w którym należy wpisać dokładną zawartość pola location (możesz to sprawdzić w zakładce Kupony i Zdarzenia Zewnętrzne na Karcie Kontaktu).

Po zdefiniowaniu wszystkich ustawień kliknij na Zapisz zmiany [4].

WAŻNE: Pamiętaj, że warunek zostanie spełniony jedynie jeżeli zostaną spełnione wszystkie określone przez ciebie parametry.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 26 2022 Wrzesień 21 2022