Zdarzenie: nowy szczegół kontaktu

Zdarzenie to odnosi się do dodania kontaktowi nowego szczegółu o zadanej nazwie i wartości. Szczegóły można dodawać ręcznie na karcie kontaktu, przez API, formularz systemowy/pop-up, a także za pomocą reguł automatyzacji. W zdarzeniu możemy podać nazwę szczegółu oraz wartość, jaką ma przyjmować.

szczegol

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: Nowy szczegół kontaktu
[2] Nazwę szczegółu: należy określić nazwę szczegółu,
[3] Wartość szczegółu: dla wartości liczbowych stosujemy operatory matematyczne: „=” jeśli wartość detalu ma być równa zadanej liczbie, analogicznie „<” oraz „>” dla wartości mniejszej lub większej. W innych przypadkach stosujemy znak „~” gdy fraza podana w regule może być częścią lub całością wartości na karcie (np. fraza „alfa” dla szczegółu na karcie „alfabet”) lub znak „=”, gdzie wartość na karcie musi być taka sama jak w regule. Jeśli nie chcemy sprawdzać wartości, a jedynie sam fakt dodania szczegółu, pozostawiamy domyślny znak „-„. W jednym zdarzeniu można sprawdzać tylko jeden szczegół i wartość, jednak w razie potrzeby należy zrobić kilka równoległych zdarzeń.

WAŻNE: Wartość ze znakiem “=” rozpoznaje czasem także fragmenty wartości szczegółu, jak na przykład, przy ustawieniu wartości detalu = 2, możliwe, że rozpozna ona także liczbę 23.
W takich sytuacjach, pomocny jest prefiks “ex” (np. wartość detalu = ex:2). Daje to pewność, że uwzględniona zostanie jedynie pożądana wartość.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 26 2022 Wrzesień 21 2022