Warunek: Kontakt jest w progu programu lojalnościowego

Reguła uruchomi się w momencie, gdy kontakt znajdzie się w danym progu w wybranym programie lojalnościowym lub nie. Do prawidłowego działania tej funkcji konieczne jest posiadanie utworzonego Programu Lojalnościowego w SALESmanago.

Zobacz jak stworzyć Program Lojalnościowy w SALESmanago >>

[1] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów, które nie znajdują się w określonym w podpunkcie [3] progu w wybranym Programie Lojalnościowym.

[2] Nazwa programu lojalnościowego – z rozwijanej listy wybierz program, do którego odnosił się będzie warunek.

[3] Nazwa progu – z rozwijanej listy wybierz próg, w którym musi znaleźć się kontakt, aby spełniony został warunek.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023