Akcja: ustaw scoring

Akcja ta pozwala na ustawienie kontaktowi określonej liczby punktów, niezależnie od tego ile dany kontakt miał ich do tej pory – scoring kontaktu przyjmuje nową wartość.

scoring3

[1] Score: w tym miejscu należy podać liczbę punktów, która zostanie ustawiona dla kontaktu.

Uwaga: w przypadku, gdy kontakt dla którego zostanie wykonana akcja wcześniej miał scoring wysokości 100, natomiast akcja ustaw scoring jest równa 10, wówczas po wykonaniu tej akcji kontakt będzie miał scoring wysokości 10.