Akcja: dodaj scoring do tagu

Akcja ta pozwala na dodawanie dodatkowych punktów do konkretnego tagu. 

scoring1

W tej akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Dodaj scoring do tagu,

[2] Tagi: należy podać, do którego tagu mają zostać dodane punkty,

[3] Score: należy określić ile punktów ma zostać dodanych do tagu.