Akcja: dodaj tag do kontaktu

Wiele działań w SALESmanago opiera się na tagach. Mailingi (zwykłe wysyłki oraz e-maile z reguł automatyzacji) możemy kierować do konkretnych grup kontaktów. Segmentacja kontaktów pozwala nam wysyłać bardziej spersonalizowane wiadomości. Warto zatem stosować Akcję: Dodaj tag do kontaktu do różnych Zdarzeń, w zależności od potrzeby (kontakt odwiedził URL, wystąpiło zdarzenie zewnętrzne, nowy szczegół kontaktu itd.).

dodaj

W tej akcji należy określić:

[1] Tag: należy wpisać jaki tag zostanie przypisany do kontaktu.