Akcja: Zapisz kontakt do wysyłek

Dzięki akcji Zapisz kontakt do wysyłek możesz stworzyć regułę, która automatycznie zmieni status kontaktu z opt-out na opt-in.

Odtąd ten kontakt będzie mógł normalnie otrzymywać wiadomości z systemu.

opt in contactPL

Zastosowanie: Wykorzystaj tę akcję, jeśli chcesz ponowić próbę kontaktu z wybranymi klientami ze statusem opt-out. Na przykład, możesz wysłać przypomnienie do kontaktów, wypełniły formularz rejestracji i regularnie odwiedzają stronę, ale nie kliknęły linku weryfikacyjnego w emailu potwierdzającym. Jeśli możesz się upewnić, czy te kontakty są nadal zainteresowane usługą, to użycie tej akcji jest dobrym sposobem na powiększenie listy subskrybentów.