Workflow | Warunek: Kontakt posiada określoną liczbę punktów w programie

Workflow uruchomi się w momencie, gdy kontakt będzie posiadał określoną liczbę punktów w wybranym programie lojalnościowym lub nie. Do prawidłowego działania tej funkcji konieczne jest posiadanie utworzonego Programu Lojalnościowego w SALESmanago.

Zobacz jak stworzyć Program Lojalnościowy w SALESmanago >>

[1] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku; warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów, które nie posiadają określonej w podpunkcie [3] liczby punktów.

[2] Nazwa programu lojalnościowego – z rozwijanej listy wybierz program, do którego odnosił się będzie warunek.

[3] Ustaw punkty – określ ilość punktów, którą musi osiągnąć kontakt, aby spełnił warunek:

  • Liczba punktów – warunek zadziała jeśli użytkownik osiągnie dokładną liczbę punktów podaną w oknie.
  • W przedziale –  warunek zadziała, jeśli użytkownik osiągnie liczbę punktów znajdującą się w danym przedziale.

WAŻNE: Wpisane liczby również wliczają się w przedział, co oznacza, że jeśli dany nam jest przedział od 5 do 7, obie te liczby wywołają spełnienie warunku.

  • Więcej niż – warunek zadziała, jeśli użytkownik osiągnie liczbę punktów większą niż ta wpisana w oknie.
  • Więcej bądź równe – warunek zadziała, jeśli użytkownik osiągnie liczbę punktów większą lub wynoszącą tyle, co ta wpisana w oknie.
  • Mniej niż –  warunek zadziała, jeśli użytkownik osiągnie liczbę punktów mniejszą niż ta wpisana w oknie.
  • Mniej bądź równe – warunek zadziała, jeśli użytkownik osiągnie liczbę punktów mniejszą lub wynoszącą tyle samo, co ta wpisana w oknie.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023