Workflow | Akcja: Wyślij wiadomość tekstową (mobile marketing)

Akcja ta pozwala na wysłanie wiadomości tekstowej przez wybrany, zintegrowany komunikator lub bramkę SMS. Możesz ustawić wysyłkę w zależności od aktywności kontaktu (różnych zdarzeń lub warunków w Workflow).

[1] Kanał komunikacji – wybierz jeden z zintegrowanych kanałów komunikacji, którym chcesz przeprowadzić wysyłkę wiadomości.

[2] Integracja konta – wybierz integrację, z pomocą której chcesz wysłać wiadomość.

[3] Wyślij po – wybierz po jakim czasie chcesz, aby została wysłana wiadomość tekstowa do kontaktów:

  • po “x” godzinach
  • po “x” dniach
  • po “x” tygodniach
  • po “x” miesiącach
  • po “x” latach

[4] Utwórz – wprowadź tekst wiadomości, którą chcesz wysłać do kontaktu lub użyj gotowego, wcześniej przygotowanego Szablonu:

[A] Wybierz grupę, aby skrócić listę wyszukiwanych szablonów.

[B] Wybierz szablon z listy, jego podgląd pokaże się poniżej.

WAŻNE: W oknie treści możesz użyć maksymalnie 512 znaków.

[5] Pozwól na znaki diakrytyczne (wymagane dla emotikon) –  jeśli wybrałeś kanał komunikacji, który zezwala na użycie znaków diakrytycznych w wiadomości tekstowej możesz odznaczyć checkbox, aby zabronione było ich użycie w oknie treści. Znaki diakrytyczne to np. ę, ż, ä, ü, ß oraz emotikony.

[6] Definiuj czas wysyłki wiadomości – określ, kiedy dokładnie chcesz, aby wiadomość została wysłana. W pustych oknach sprecyzuj godziny, w jakich kontakt ma otrzymać komunikat.

[8] Zapisz zmiany – kliknij, aby potwierdzić ustawienia akcji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808