Command Center – Elementy

Command Center to nowy standard UI do zarządzania zorientowanymi na KPI, wielokanałowymi, wielofunkcyjnymi i wielozadaniowymi procesami marketingowymi. Daje on scentralizowany widok wszystkich procesów marketingowych i rozwiązań nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów. Co najważniejsze – za pomocą prostego w użyciu narzędzia Drag & Drop możesz z łatwością zaplanować swoje kampanie, tworząc ich schematy, ze wszystkich elementów dostępnych w systemie, oraz planować wysyłki e-maili, wiadomości tekstowych i powiadomień Web Push!

Aby planować i budować kampanie w kokpicie zarządzania procesami marketingowymi w SALESmanago wybierz zakładkę

Command Center → Kampanie + Kalendarz


Spis treści

 1. Widok Kampanii
 2. Widok Kalendarza

1. Widok Kampanii

Command Center to przyszłość wszystkich twoich działań marketingowych, jeśli jeszcze nie słyszałeś o tej funkcjonalności:

Zobacz, na czym polega działanie funkcjonalności w widoku Kampanii >>

W widoku Kampanii masz możliwość zaplanowania schematu procesów marketingowych dzieląc je na konkretne kampanie, które mogą składać się z folderów, oraz wszystkich elementów, które dotąd stworzyłeś w systemie. Aby stworzyć swój pierwszy schemat kliknij przycisk [1] + Nowa kampania, a następnie w oknie [2] Ustawień wprowadź jej nazwę i ustal kolory, którymi chcesz, aby się wyróżniała na schemacie. Na koniec kliknij przycisk [3] Zapisz, a twój pierwszy folder, do którego zbierzesz wszystkie swoje plany marketingowe, pojawi się w zaznaczonym strzałką miejscu:

Na potrzeby wyjaśnienia działalności funkcji załóżmy, że budujemy kampanię, której celem jest zwiększenie sprzedaży w naszej firmie. Stwórzmy folder, który określić ma np. jaki cel mają wybrane elementy kampanii lub pogrupować je – w naszym wypadku tworzymy folder o nazwie “Odzyskanie porzuconego koszyka”.

W bocznym menu wybierz jedną z dostępnych zakładek z utworzonymi przez ciebie w systemie elementami:

[1] E-mail Marketing – czyli lista wszystkich wiadomości e-mail utworzonych przez ciebie w systemie. Lista składa się z podzakładek, w których znajdziesz pożądane elementy:

 • E-maile – wiadomości stworzone przez przycisk na Dashboardzie E-mail Marketingu

Zobacz jak stworzyć wiadomość e-mail w Drag & Drop E-mail Designer >>

 • E-maile urodzinowe – wiadomości stworzone przez zakładkę Lista e-maili -> Wiadomości urodzinowe.

Zobacz jak ustawić wysyłkę urodzinowych wiadomości e-mail >>

 • E-maile cykliczne – wiadomości stworzone przez zakładkę Lista e-maili -> Wiadomości cykliczne.

Zobacz jak ustawić cykliczną wysyłkę e-maili >>

 • Porzucony koszyk – wiadomości stworzone przez panel Procesy Automatyzacji -> Kreator -> Porzucony koszyk.

Zobacz jak stworzyć wiadomość o porzuconym koszyku w kreatorze >>

 • E-maile dynamiczne – wiadomości stworzone przez panel Procesy Automatyzacji -> Kreator -> E-maile Dynamiczne.

Zobacz jak stworzyć e-mail dynamiczny w kreatorze >>

 • Lead Nurturing – kampanie tworzone przez panel Procesy Automatyzacji -> Kreator -> Lead Nurturing.

Zobacz jak stworzyć kampanię Lead Nurturing w kreatorze >>

 • Alert – alerty stworzone przez panel Procesy Automatyzacji -> Kreator -> E-maile Dynamiczne.Alert.

Zobacz jak stworzyć Alert w kreatorze >>

 • Autoresponder – wiadomości stworzone przez panel Procesy Automatyzacji -> Kreator -> Autoresponder.

Zobacz jak stworzyć Autoresponder w kreatorze >>

[2] Mobile Marketing – czyli lista wszystkich wiadomości tekstowych utworzonych przez ciebie w systemie, w zakładce Mobile Marketing 2.0. Lista składa się z podzakładek, w których znajdziesz pożądane elementy:

 • Wiadomości tekstowe – wiadomości stworzone przez Dashboard Mobile Marketingu 2.0, przez przycisk Wyślij wiadomość tekstową

Zobacz jak wysłać wiadomość tekstową w Mobile Marketingu 2.0 >>

 • Wiadomości urodzinowe – wiadomości stworzone przez Dashboard Mobile Marketingu 2.0,  przez przycisk Wyślij wiadomość urodzinową

Zobacz jak wysłać wiadomość urodzinową w Mobile Marketingu 2.0 >>

[3] Procesy Automatyzacji – czyli lista wszystkich reguł, oraz procesów utworzonych przez ciebie w systemie. Lista składa się z podzakładek, w których znajdziesz pożądane elementy:

 • Reguły Automatyzacji – procesy stworzone w panelu Reguły Automatyzacji.

Zobacz jak działają Reguły Automatyzacji w SALESmanago >>

 • Workflow – procesy stworzone w panelu Workflow.

Zobacz jak działa Workflow w SALESmanago >>

 • Website Automation – reguły stworzone w panelu Website Automation

Zobacz jak działa Website Automation w SALESmanago >>

[4] Powiadomienia Web Push – czyli lista wszystkich elementów utworzonych przez ciebie w panelu Web Push. Lista składa się z podzakładek, w których znajdziesz pożądane elementy:

 • Formularze zgody Web Push – formularze stworzone przez przycisk +Dodaj nowy formularz

Zobacz jak stworzyć formularz zgody w formie Web Pusha w SALESmanago >>

 • Web Pushe – Web Pushe stworzone przez przycisk +Dodaj nowy Web Push

Zobacz jak działają Web Pushe w SALESmanago >>

[5] Segmentacja – czyli lista wszystkich elementów utworzonych przez ciebie w panelu Segmentacja. Lista składa się z podzakładek, w których znajdziesz pożądane elementy:

 • Dynamiczne segmenty – dynamiczne segmenty stworzone przez ciebie w zakładce Dynamiczne Segmenty.

Zobacz jak stworzyć Dynamiczne Segmenty w SALESmanago >>

 • Macierze Segmentacji – macierze stworzone przez przez ciebie w zakładce Macierze segmentacji

Zobacz jak utworzyć Macierze segmentacji w SALESmanago >>

 • RFM – matryce stworzone przez przez ciebie w zakładce RFM Marketing Automation

Zobacz jak działa panel RFM Marketing Automation w SALESmanago >>

[6] Lead Generation – czyli lista wszystkich elementów utworzonych przez ciebie w panelu Lead Generation. Lista składa się z podzakładek, w których znajdziesz pożądane elementy:

 • Pop-up – wszystkie pop-upy stworzone przez ciebie w zakładce Pop-up / Exit Pop-up

Zobacz jak stworzyć Pop-up w jednym z dostępnych kreatorów >>

 • Formularz – wszystkie formularze stworzone przez ciebie w zakładce Formularz, oraz Formularz HTML

Zobacz jak stworzyć formularz w jednym z dostępnych kreatorów >>

 • Landing Page – wszystkie landing pages stworzone przez ciebie w zakładce Landing Page, oraz Landing Page HTML

Zobacz jak stworzyć Landing page w jednym z dostępnych kreatorów >>

 • Sidebar – wszystkie wysuwające się okienka stworzone przez ciebie w zakładce Sidebar

Zobacz jak stworzyć Sidebar w jednym w kreatorze >>

[7] Personalizacja WWW – czyli lista wszystkich elementów utworzonych przez ciebie w panelu Personalizacja WWW. Lista składa się z podzakładek, w których znajdziesz pożądane elementy:

 • Ramki rekomendacji – wszystkie ramki stworzone przez ciebie w panelu Ramki rekomendacji.

Zobacz jak stworzyć Ramki rekomendacji w kreatorze >>

 • Social Proof – wszystkie widżety stworzone przez ciebie w panelu Widżet Social Proof.

Zobacz jak stworzyć widżet Social Proof w kreatorze >>

 • Personalizowane Banery – wszystkie banery stworzone przez ciebie w panelu Personalizowane Banery.

Zobacz jak stworzyć Personalizowany baner w kreatorze >>

 • Testy A/B/X treści dynamicznych – wszystkie testy stworzone przez ciebie w panelu Testy A/B/X treści dynamicznych

Zobacz jak działają Testy A/B/X w systemie SALESmanago >>

[8] +Nowy folder – przeciągnij kafelek na schemat kampanii, aby utworzyć nowy folder, po kliknięciu przycisku ustawień masz możliwość zmiany jego nazwy:

Elementy dodajemy w identyczny sposób jak nowe foldery, przeciągając interesujący nas kafelek w wybrane miejsce:

W tym wypadku ten folder kampanii zbudowaliśmy jedynie z dwóch elementów – pop-upu ze zniżką na następne zakupy, oraz wysłania e-maila po porzuconym koszyku, ale ty w swoim kokpicie do zarządzania procesami marketingowymi możesz utworzyć kampanię składającą się z maksymalnie 50 elementów.

WAŻNE: Dany element do wybranego folderu można wstawić tylko raz. Foldery można łączyć z folderami, ale elementu z folderami już nie. 

Na zdjęciu zamieszczamy poglądowy przykład zaawansowanej kampanii, zbudowanej w Command Center:


2. Widok Kalendarza

Drugą dostępną funkcją w Command Center SALESmanago jest Kalendarz.

Zobacz, na czym polega działanie funkcjonalności w widoku Kalendarza >>

W widoku Kalendarza masz możliwość zaplanowania rzeczywistych wysyłek masowych wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych, oraz powiadomień Web Push, dzięki użyciu narzędzia Drag & Drop. Masz także podgląd wszystkich masowych, zaplanowanych działań marketingowych.

Aby zaplanować wysyłkę danego elementu rozwiń Elementy, a następnie przenieś wybrany z nich na planowany dzień lub godzinę wysyłki (zależnie od widoku):

Otworzy ci się nowa karta przeglądarki z panelem wysyłki wiadomości lub Web Pusha, gdzie możesz dokładniej ustalić jej czas i specyfikacje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Maj 30 2023