Wiadomości urodzinowe

Wykorzystaj urządzenia mobilne w kampaniach masowych i procesach automatyzacji, oraz jako drogę wysyłki życzeń urodzinowych ze specjalnymi kuponami promocyjnymi. Stwórz niepowtarzalny szablon wiadomości urodzinowych w naszym nowym kreatorze i wysyłaj spersonalizowane wiadomości już dziś za pomocą różnych kanałów komunikacji: Vibera, WhatsAppa, lub wiadomości SMS!

Aby utworzyć nową wiadomość urodzinową należy przejść do 

Mobile Marketing => Dashboard => Nowa wiadomość urodzinowa

lub

Mobile Marketing => Wiadomości urodzinowe => + Wiadomość urodzinowa 


Spis treści

  1. Jak utworzyć nową wiadomość urodzinową?
  2. Ustawienia podstawowe
  3. Stwórz wiadomość
  4. Ustawienia wysyłki wiadomości

1. Jak utworzyć nową wiadomość urodzinową?

Wiadomości urodzinowe możesz tworzyć dla użytkowników, którzy posiadają datę urodzenia na swojej karcie kontaktu. W zależności od daty ich urodzin możesz ustawić dla nich wysyłkę. Wiadomości urodzinowe utworzysz z panelu Dashboardu, lub z zakładki Wiadomości urodzinowe.

[1] Gotowy szablon – w zakładce Wiadomości urodzinowe widnieją gotowe szablony wiadomości urodzinowych, które możesz wykorzystać. Na karcie informacji możesz zobaczyć datę utworzenia szablonu, adres email jego właściciela, oraz kanały do których dostosowana jest wysyłka wiadomości. 

[A] Aktywna/Nieaktywna – informacja o tym, czy wysyłka wiadomości urodzinowej dla tego szablonu i jego ustawień jest włączona, czy wyłączona. Aktywna oznacza, że wiadomości będą wysyłane do kontaktów według wybranych ustawień.

[B] Edytuj – możesz edytować dowolnie wzór szablonu oraz jego ustawienia w każdej chwili klikając przycisk “Edytuj”.

[C] Akcjaduplikuj wiadomość urodzinową oraz jej ustawienia, aby stworzyć identyczny szablon z powielonymi ustawieniami, dezaktywuj go, aby zatrzymać wysyłkę wiadomości urodzinowych, lub usuń. Pamiętaj, że usunięcie wiadomości wiąże się z dezaktywacją jej wysyłki.

[2] Wprowadź nazwę wiadomości – wpisz część, lub całą nazwę wiadomości, aby skrócić listę do wyszukiwanych. 

[3] Stwórz wiadomość urodzinową – kliknij, aby przejść do kreatora wiadomości urodzinowej.


2. Ustawienia podstawowe

Kreator wiadomości urodzinowych działa w bardzo podobny sposób do kreatora zwykłych wiadomości:

[1] Nazwa wiadomości – wpisz nazwę wiadomości pod którą znajdziesz dodany wzór na liście szablonów. 

[2] Wybierz kanały komunikacji – wybierz zintegrowany kanał, lub kanały, przez które chcesz wysłać wiadomość urodzinową. Z rozwijanej listy wybierz nazwę zintegrowanego operatora przy pomocy którego wiadomość zostanie wysłana. Pamiętaj, aby na koncie operatora były dostępne środki pozwalające na wysyłkę wiadomości.

WAŻNE: Przy wyborze więcej niż jednego kanału komunikacji, ustawienia są dostosowane do kanału zgodnie z określonymi ograniczeniami np. jeśli wybierzesz wysyłkę kanałem, który nie obsługuje wiadomości ze znakami diakrytycznymi, każdy pozostały komunikator, jakim planujesz wysłać daną wiadomość, również nie będzie obsługiwał wiadomości ze znakami diakrytycznymi – system po prostu je zignoruje, lub jeśli wśród wybranych kanałów znajduje się wiadomość SMS, gdzie maksymalna liczba znaków to 150, to ta sama wiadomość wysłana innymi kanałami jest dostosowana do tego limitu.

[3] Wyślij wszystkimi wybranymi kanałami na raz – kontakt otrzyma wiadomość wszystkimi kanałami dla których wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

[4] Wyślij jednym kanałem (wybierz priorytet) – jeśli nie chcesz, aby kontakt otrzymał powieloną wiadomość tekstową możesz ustawić priorytet wysyłki dla zintegrowanych kanałów. Wybierz kolejność wysyłki z wybranych w punkcie [2] kanałów komunikacji. Np. ustaw wysyłkę z priorytetem 1 komunikatorem WhatsApp, z priorytetem 2 wysyłkę przez zintegrowaną bramkę SMS. Jeśli kontakt jest zapisany na otrzymywanie wiadomości drogą SMS i komunikatorem otrzyma wiadomość tylko poprzez WhatsApp.

[5] Podgląd wiadomości – w tym miejscu możesz podejrzeć wygląd Twojej wiadomości tekstowej na każdym zintegrowanym komunikatorze. Jest to przydatna funkcja np. w momencie, gdy nie jesteś pewny, czy Twoja zintegrowana bramka SMS obsługuje wysyłkę wiadomości ze znakami diakrytycznymi.

[6] Autozapis – funkcja, która odpowiada za automatyczny zapis Twojej wiadomości tekstowej. Jeśli nastąpi autozapis element wyświetli się w następujący sposób:

[7] Dalej – przejdź do kolejnego etapu tworzenia wiadomości tekstowej lub kliknij [8] Zapisz i wyjdź, aby dokończyć później prace nad projektem.


3. Stwórz wiadomość

W kolejnym etapie tworzenia wiadomości możemy ustalić jej zawartość – treść, obraz i dodane do niej linki. Możemy ją stworzyć sami, lub skorzystać z wcześniej utworzonych szablonów:

[1] Utwórz –  stwórz tekst wiadomości tekstowej i ustal, czy chcesz używać w niej znaków diakrytycznych, emotikon, czy linków.

[A] Okno treści – dopasuj treść wiadomości do swoich wymagań, możesz w niej:

  •  Używać emotikon systemowych (jeśli masz włączoną możliwość wysyłki wiadomości diakrytycznych). Dostępne są poniższe emotikony:

  • Wstawiać zdjęcia z galerii – pamiętaj, że Twoje zdjęcie musi być w formacie jpg.
  • Wstawić produkt z galerii produktów – w wiadomości tekstowej pojawi się podlinkowany obrazek z adresem url wysyłanego przedmiotu.
  • Załączyć link – dodaj do wiadomości tekstowej link swojej strony internetowej, może on zostać wysłany w formie skróconej, bądź pełnej w zależności od ustawień zintegrowanego kanału. 

WAŻNE: W oknie treści możesz użyć maksymalnie 512 znaków.

[B] Pozwól na znaki diakrytyczne (wymagane dla emotikon) – jeśli wybrałeś kanał komunikacji, który zezwala na użycie znaków diakrytycznych w wiadomości tekstowej możesz odznaczyć checkbox, aby zabronione było ich użycie w oknie treści. Znaki diakrytyczne to np. ę, ż, ä, ü, ß oraz emotikony.

[2] Szablony – skorzystaj z utworzonych przez Ciebie wcześniej szablonów. 

[A] Wybierz, lub stwórz nową grupę – wybierz grupę, aby skrócić listę szablonów do wyszukiwanych, lub utwórz zupełnie nową grupę, do której możesz dodać szablon wiadomości zaprojektowany w kreatorze:

[B] Użyj – użyj własnego wzoru wcześniej utworzonego szablonu.

[C] Edytuj – w każdej chwili możesz edytować dany szablon. Po kliknięciu tego przycisku cały szablon wyświetli Ci się w oknie tworzenia nowej wiadomości [1].

[3] Dalej – przejdź do kolejnego etapu tworzenia wiadomości tekstowej lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby dokończyć później pracę nad projektem.


4. Ustawienia wysyłki wiadomości

Wybierz grupę docelową, do której zostanie wysłana wiadomość urodzinowa za pomocą selektorów wysyłki, oraz określ, ile czasu przed urodzinami użytkownik ma otrzymać wiadomość tekstową:

[1] Wybierz kontakty – określ grupę odbiorców, do których ma zostać wysłana wiadomość tekstowa. Wybór adresatów przebiega dokładnie tak samo jak przy wysyłaniu mailingów. Więcej informacji na temat selektorów do adresowania wysyłki znajdziesz tutaj.

WAŻNE: Należy pamiętać, że wiadomość może zostać wysłana tylko do tych użytkowników z podanym numerem telefonu na karcie kontaktów.Ważne jest, aby w tym polu był podany tylko jeden numer telefonu.

[2] Wyklucz kontakty – wybierz adresatów wykluczonych z wysyłki wiadomości w sposób analogiczny do punktu [1].

[3] Filtrowanie zaawansowane – wybierz dodatkowe filtry z listy.  Więcej informacji na temat zaawansowanego adresowania wysyłki na podstawie dostępnych filtrów znajdziesz tutaj>>

[4] Przelicz – przelicz szacunkową liczbę osób, które otrzymają wiadomość tekstową.

[5] Wyślij w pierwszy dzień miesiąca – ustaw datę wysyłki jako pierwszy dzień miesiąca, w którym wybrane kontakty obchodzą urodziny.

[6] Wyślij przed urodzinami (podaj ilość dni) – w pustym okienku wpisz liczbę dni poprzedzającą urodziny kontaktu, przed którą chcesz wysłać wiadomość urodzinową. Np. jeśli kontakt ma urodziny 10.01 i w pustym polu wpiszesz liczbę 7, kontakt otrzyma wiadomość urodzinową 03.01. Możesz wpisać wartość mniejszą lub równą 30.

WAŻNE: Jeśli wpiszesz w podane pole liczbę 0, wiadomość urodzinowa zostanie wysłana w dniu urodzin kontaktu.

[7] Godzina wysyłki – ustaw godzinę, o której chcesz wysłać wiadomość urodzinową do kontaktów. 

[8] Aktywuj – włącz wysyłkę wiadomości urodzinowych z określonymi ustawieniami, Wyślij test wiadomości, aby sprawdzić, czy wiadomość zostanie wysłana poprawnie, lub Zapisz i wyjdź, aby potem wrócić do tworzenia wiadomości przez utworzony szablon.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023