Analityka mailingów

W systemie SALESmanago w prosty sposób można podejrzeć dokładne statystyki wysłanych e-maili.

Zbiór wszystkich wysłanych e-maili znajduje się w Email Marketing → Analityka Wysłanych Emaili.

Zbiór wszystkich wysłanych e-maili z reguł automatyzacji znajduje się Procesy Automatyzacji Analityka Wiadomości z Reguł.


Na wyświetlonym ekranie mamy podgląd do wszystkich ostatnio wysłanych e-maili.
 width=

[1] Otwarte – na wykresie można zobaczyć wskaźnik ostatnio otwartych e-maili.

[2] Kliknięte – na wykresie można zobaczyć wskaźnik ostatnio klikniętych wysłanych e-maili.

[3] Przedział czasowy – możliwość wyboru przedziału czasowego dla wyświetlanych statystyk. Dostępne opcje to: ostanie 7 dni, ostatnie 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący kwartał, bieżący rok, poprzedni rok.

[4] Statystyki – w tym miejscu możemy podejrzeć liczbę wysłanych, otwartych i klikniętych wiadomości.

[5] Pokaż planowane albo Pokaż usunięte – w oknie znajdującym się poniżej zostaną wyświetlone wiadomości, które mamy zaplanowane do wysyłki i/lub wiadomości usunięte.

[6] Wiadomość w tej tabeli mamy podgląd wysłanych e-maili.

[7] Szczegóły wchodząc w tę zakładkę przechodzimy do dokładnego opisu konkretnej wiadomości.

[8] Filtruj opcja powala przefiltrować wiadomości jako:

  • wszystkie wiadomości,
  • wiadomości wysłane z tego konta,
  • wiadomości,
  • filtrowanie za pomocą zaawansowanego filtrowania – otwarte, kliknięte, wysłane.

[9] Szukaj – dzięki opcji „szukaj” możemy szukać wiadomości po nazwie, czy po temacie. Wpisujemy frazę i wybieramy zakres czasu (np. miesiąc z którego chcemy wyszukać wiadomość).

UWAGA: obok przycisku szczegóły znajduje się przycisk Usuń. Jeśli wybierzemy opcję usuń przy wysyłce, która jest zaplanowana spowoduje to całkowite skasowanie wiadomości i wiadomości nie zostaną wysłane.


Wybierając szczegóły konkretnego e-maila zostaniemy przekierowani na jego kartę.

rfrrfr

[1] Dane podstawowe – w tym miejscu znajdziemy następujące informacje: wyświetlany nadawca, adres nadawcy, konto wysyłkowe.

[2] Podgląd oraz mapa kliknięć – po prawej stronie pojawi się podgląd danej wiadomości oraz mapa kliknięć.

[3] Dodatkowe informacje: data, czas utworzenia i wysyłki wiadomości, użytkownik oraz pozostałe, np. dotyczące dopasowania czasu wysyłki.

[4]:

  • Eksport w tym miejscu można wyeksportować statystyki dotyczące danego e-maila.
  • Oznacz jako test – korzystając z tej opcji oznaczymy wiadomość jako test. W ten sposób informacje dotyczące takiej wysyłki nie będą liczone do ogólnych statystyk.
  • Usuń – kliknij aby usunąć wiadomość.

[5]: Liczba adresatów

[6]:

  • Adresaci– wybrani na przykład na podstawie tagów, selektorów, lejków w kapmanii.
  • Wykluczeni adresaci wybrani na przykład na podstawie tagów lub selektorów.
  • Filtrowanie zaawansowane opcja ta umożliwia na przykład wysyłkę wiadomości do kontaktów z jednym z wybranych tagów, określenie w procentach ile z kontaków spełniających warunki ma otrzymać wiadomość.

Po wejściu w Analitykę wysłanych wiadomości pojawia się okno ze statystykami

erere 2

[1] Statystyki wysłanych wiadomości w tej sekcji znajdziemy następujące informacje: wskaźniki OR , CTR , CTOR , Opt-out oraz liczby wysłanych wiadomości, wiadomości do wysłania, niepoprawnych adresów e-mail , miękkich oraz twardych zwrotek .

[2] Historia unikalnych otwarć i kliknięć od momentu wysyłki w tej sekcji znajdziemy liczby unikalnych kliknięć i otwarć pokazane w formie graficznej. Dane można zobaczyć w trzech ujęciach czasowych: 48h, 7 dni, 14 dni.

[3] Lista klikalnych linków w tej sekcji znajdziemy kolejno: listę linków, liczbę kliknięć, opcję podejrzenia kontaktów, które kliknęły w link po kliknięciu „Kto?”

erere 2

[1] Szczegółowe statystyki w tej sekcji należy wybrać jedną z trzech zakładek: najczęściej używane urządzenia, najpopularniejsze systemy operacyjne oraz najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Dane pokazane są w formie graficznej i liczbowej.

[2] Analityka popularnych domen podczas wysyłki w tej sekcji przedstawione dane dotyczą 7 najpopularniejszych domen – wszystkie otwarcia i wszystkie kliknięcia.

Ponadto, po prawej stronie widoczne są dane, które pokazują udział procentowy otwarć oraz kliknięć każdej z 15 najpopularniejszych domen (tylko 15 najpopularniejszych domen jest analizowanych)

[3] Godzinowa analityka w tej sekcji możesz wybrać następujące zakładki: zaangażowanie, otwarcia wiadomości oraz kliknięcia wiadomości. W zakładce Zaangażowanie widzisz rozkład procentowy, co daje dokładną wiedzę o której godzinie wiadomość jest najczęściej otwierana i klikana. Tak więc wykres ten daje wiedzę zarówno o stosunku wszystkich otwarć do otwarć wiadomości w danej godzinie, jak i o stosunku wszystkich kliknięć do kliknięć wiadomości w danej godzinie.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808