Testy A/B wiadomości email

Testy A/B są jednym z najlepszych narzędzi służących optymalizowaniu i poprawianiu skuteczności naszego email marketingu. SALESmanago oferuje rozbudowane testy A/B umożliwiające przetestowanie wyglądu wiadomości, tematów oraz momentu wysyłki.

Test można przeprowadzić na każdej wiadomości email zapisanej na liście wiadomości standardowych. Dowiedz się więcej o tworzeniu wiadomości email.

W celu wysłania testu A/B wchodzimy w zakładkę TESTY A/B/X → A/B WIADOMOŚCI → Wyślij Nowy Test A/B

KONFIGURACJA TESTU

Screenshot_37

[1] Nazwa – nadajemy nazwę naszemu testowi.

[2] Grupa –  wybieramy z listy grupę, w której ma się znajdować, w razie potrzeby dodajemy nową grupę . Domyślnie wszystkie testy znajdą się w grupie „Default”.  Później będziemy mogli odnaleźć nasz test A/B na liście dotychczas przeprowadzonych, dlatego używajmy prostych nazw dających nam informację czego dotyczył test – ułatwi to późniejszą analizę naszych działań marketingowych.

[3] Adresaci – wybieramy grupę adresatów,  spośród której rozlosowane zostaną kontakty, do jakich wyślemy test A i B. Możemy również wykluczyć adresatów spośród tej grupy. Zasady adresowania są takie same jak przy wysyłce standardowej wiadomości email.

Po wprowadzeniu grup odbiorców możesz przeliczyć ich całkowitą liczbę klikając Przelicz.

4

Dalsze ustawienia dotyczą już bezpośrednio testowanych wiadomości. Wszystko ustawiamy niezależnie dla wersji A i B.

Wybieramy:

  • jaką wiadomość email chcemy wysłać. [4] Mamy do dyspozycji wszystkie wiadomości zapisane na liście wiadomości standardowych w zakładce E-mail Marketing → Lista e-maili. Dowiedz się więcej o tworzeniu wiadomości email.
  • procentową ilość kontaktów do jakiej mamy wysłać daną wersję [5]. Przykładowo, jeśli w polu „Adresaci”[3] wprowadziliśmy tag zawierający 100 000 adresatów oraz wybierzemy wysyłkę testu A do 20% kontaktów, wersja ta zostanie wysłana do 20 000 kontaktów.  Z uwagi na łatwiejszą analizę optymalnie jest ustawić taką samą ilość kontaktów dla testu A i B.  Aby test był miarodajny w miarę możliwości wysyłajmy poszczególne wersje do przynajmniej kilkuset kontaktów.
  • temat wiadomości A i B [6]. W podanym przykładzie jedna z wiadomości korzysta z personalizacji – wyświetlenia imienia odbiorcy w temacie. Dowiedz się więcej o personalizacji wiadomości.
  • daty wysłania testu A i B [7].  Domyślnie są one takie same. Pamiętajmy, że jeśli ustawimy inne daty (np. dwudniowy odstęp), na uzyskanie wyników będziemy musieli poczekać aż do wysłania obu wiadomości i zebrania statystyk ( z reguły miarodajne wyniki uzyskuje się po przynajmniej kilku godzinach od wysłania wiadomości).

Po ustawieniu wszystkiego klikamy „Wyślij” i wiadomości testowe są wysyłane do grup odbiorców losowo wybranych spośród adresatów podanych w punkcie [3].

Możemy opuścić nasz test A/B – do uzyskania miarodajnych wyników będziemy potrzebowali przynajmniej kilku godzin. Większość odbiorców wiadomości nie otwiera jej od razu po otrzymaniu, dlatego zebranie wyników wymaga czasu. Dajmy maksymalnie dużo czasu na zebranie statystyk – jeśli testujemy np. temat wiadomości i puszczamy test A/B w środę o 16:00, a wysyłka finalna ma być przeprowadzona następnego dnia o 16:00, poczekajmy z wyborem lepszej wersji do czwartkowego popołudnia.  Gdy testujemy najlepszą porę wysyłania (np. środa 10:00 czy piątek 17:00?), uzyskane wyniki przydadzą nam się najprawdopodobniej dopiero przy następnej wysyłce.

[8]  Wyślij lepszy e-mail – możliwa jest także wysyłka automatyczna lepszej wersji testu – wówczas wybieramy kryteria oceny (możliwy jest wyższy współczynnik CTR lub OTR) i ustalamy kiedy ma zostać wysłana lepsza wiadomość – wybraną ilość godzin po wysyłce pierwotnego testu, lub następnego dnia o tej samej porze.

ANALITYKA

Żeby otworzyć statystyki wykonanego testu A/B, przejdź do TESTY A/B/X → A/B WIADOMOŚCI i kliknij Szczegóły obok wybranej wiadomości.

Dowiedz się jak otworzyć statystyki testów A/B >>

Dowiedz się jak korzystać z Analityki Wysłanych Emaili >>

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023