Testy A/B wiadomości

Testy A/B są jednym z najlepszych narzędzi do optymalizacji skuteczności kampanii email. SALESmanago oferuje rozbudowane testy A/B, dzięki którym możesz przetestować warianty emaili pod kątem takich zmiennych jak wygląd, temat i moment wysyłki. 

Test możesz przeprowadzić na każdej wiadomości email z listy wiadomości standardowych.

Aby stworzyć nowy test A/B należy przejść do

E-MAIL MARKETING => LISTA E-MAILI => TESTY WIADOMOŚCI A/B => STWÓRZ NOWY


Spis treści:

  1. Ustawienia wiadomości
  2. Ustawienia testu A i testu B
  3. Ustawienia wysyłki lepszej wiadomości
  4. Wyniki

1. Ustawienia wiadomości

[1] Nazwa – nazwa pod którą zostanie zapisany test.

[2] Grupa – wybierz z rozwijanej listy grupę, w której zostanie zapisany test. Listę grup możesz znaleźć na liście testów wiadomości A/B.

[3] Adresat – wybierz adresatów, do których zostanie wysłana wiadomość (albo wysłana w ramach testu A albo testu B). Możesz wybrać adresatów wpisując ich adres e-mail, wybrać za pomocą tagów , list mailingowych lub zdefiniowanych grup odbiorców Więcej informacji

[4] Wyklcz adresatów – wybierz adresatów, których wykluczysz w analogiczny sposób, jak zostali wybrani adresaci wiadomości.

[5] Użyj zaawansowanego filtrowania – możesz użyć opcji zaawansowanego filtrowania i wybierać adresatów po liczbie punktów scoringu, po dacie urodzenia, wieku, zdarzeniach zewnętrznych itp.


2. Ustawienia testu A i testu B

[1] E-mail – z rozwijanej listy wybierz jaką wiadomość wyślesz w ramach testu A.

[2] Konto e-mail – wybierz konto wysyłkowe, z którego zostanie wysłana ta wiadomość.

[3] Wyślij do – wybierz do jakiej części kontaktów chcesz wysłać test A.

[4] Temat – wprowadź temat e-maila, który wyświetli się użytkownikowi na skrzynce odbiorczej.

[5] Data wysyłki – wybierz, kiedy wiadomość zostanie wysłana. Zaznaczając checkbox poniżej pola z datą wysyłki, wyślesz wiadomość w momencie, kiedy kontakty wykazują największą aktywność.


3. Ustawienia wysyłki lepszej wiadomości 

[1] Wyślij automatycznie – zaznacz opcję automatycznej wysyłki wiadomości.

[2] Kryterium – wyznacz parametr, który będzie decydował o tym, który e-mail jest lepszy.

[3] Czas oczekiwania przed wysłaniem lepszego e-maila – ustaw czas wysyłki wiadomości.


4. Wyniki

Żeby otworzyć statystyki wykonanego testu A/B, przejdź do LISTA E-MAILI → TESTY A/B/ WIADOMOŚCI i kliknij Szczegóły obok wybranej wiadomości.

Wyniki dla obu części testu są wyświetlone obok siebie dla łatwego porównania. Statystyki obejmują najważniejsze informacje, takie jak temat, adresaci, CTR (klikalność), OR (otwieralność) i liczba wypisanych (opt-out) powiązanych z tą wysyłką.

[1] Wyniki dla części A testu.

[2] Wyniki dla części B testu.

Klikając na przyciski Kto?, możesz podejrzeć dokładną listę kontaktów, które wliczają się w daną statystykę.

[3] Lepszy e-mail został wysłany automatycznie – w tej sekcji możesz zobaczyć, kiedy zostanie wysłany e-mail z lepszą statystyką, a także na podstawie jakiego kryterium została wybrana dana wiadomość (klikalność lub otwieralność).

[4] Grupa – wybierz grupę z listy, żeby przypisać do niej ten test A/B. Grupy służą tylko do porządkowania i nie wpływają na działanie testu. Możesz też dodać nową grupę, klikając przycisk obok listy.

Po zakończeniu testu możesz sprawdzić wyniki wiadomości wysłanej z testu w Analityce e-maili lub przejść do wyników wiadomości końcowej bezpośrednio, jak tylko pojawi się komunikat o wysłaniu finalnego maila.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Listopad 21 2022 Listopad 18 2022