Lista e-maili

Lista e-maili zawiera wszystkie wiadomości e-mail zapisane jako gotowe do wysyłki. Dzięki przejrzystemu układowi możesz łatwo sprawdzić najważniejsze informacje o poszczególnych e-mailach, a także wykonać na nich szereg działań, łącznie z edycją i wysyłką.

E-maile podzielone są na szereg kategorii, w zależności od sposobu ich wykorzystywania (Testy A/B, Cykliczne, Urodzinowe, Potwierdzenia subskrypcji). Możesz również tworzyć grupy, do których będziesz przypisywać e-maile według własnych kryteriów.

Lista umożliwia skuteczne zarządzanie wiadomościami e-mail, dzięki czemu możesz sprawnie realizować kampanie e-mail.

Aby zobaczyć Listę e-maili, przejdź do

E-mail Marketing → Lista e-maili


Spis treści

 1. Informacje dostępne na Liście e-maili
 2. Działania z poziomu Listy e-maili
  1. Tworzenie nowego e-maila
  2. Tworzenie nowej grupy e-maili
  3. Akcje
   1. Przejrzyj i wyślij
   2. Akcje
 3. Podział na kategorie: zakładki Testy A/B, Cykliczne, Urodzinowe, Potwierdzenia subskrypcji
  1. Testy A/B
  2. Cykliczne
  3. Urodzinowe
  4. Potwierdzenia subskrypcji

1. Informacje dostępne na Liście e-maili

Na Liście e-maili możesz sprawdzić najważniejsze informacje o każdej gotowej wiadomości. Domyślnie na liście wyświetlane są wszystkie istniejące e-maile (z wyjątkiem potwierdzeń subskrypcji), a ich kolejność zależy od daty ostatniej edycji. Możesz również zawęzić listę, klikając na zakładki odpowiadające poszczególnym kategoriom e-maili, wybierając uprzednio zdefiniowaną grupę z listy rozwijanej lub wpisując nazwę e-maila w polu wyszukiwarki. Możesz również zastosować filtr.

[1] Kategorie e-maili – Gotowe wiadomości e-mail są wygodnie podzielone na kategorie, w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Wybierz jedną z pięciu zakładek, aby zobaczyć listę wszystkich istniejących e-maili (Standardowe) lub wyłącznie te e-maile, które są wykorzystywane w konkretnym celu (w testach A/B, jako e-maile cykliczne, urodzinowe lub służące do potwierdzania subskrypcji). Zakładki odpowiadające poszczególnym kategoriom e-maili opisane są szczegółowo w sekcji 3.

[2] Wybierz grupę – rozwiń listę, aby wybrać jedną z istniejących grup lub utworzyć nową grupę. Grupy pozwalają dowolnie segregować e-maile (oraz testy A/B) na podstawie własnych kryteriów.

[3] Filtry – kliknij tutaj, aby dodać filtry, które pozwolą ci zawęzić Listę do tych wiadomości e-mail, które interesują cię w danym momencie. Przykładowo, możesz łatwo zidentyfikować e-maile, dla których wystąpił błąd pobierania z RSS lub URL, lub które zawierają załącznik.

Po kliknięciu na + Filtry otworzy się nowe okno:

Możesz wybrać jeden lub więcej filtrów. Na Liście zostaną wyświetlone tylko te e-maile, które spełniają wszystkie kryteria.

Aby usunąć wszystkie nałożone filtry, kliknij na Wyczyść filtry (zob. zrzut ekranu powyżej). Aby usunąć pojedynczy filtr, kliknij na ikonę zamknięcia:

[4] Wyszukaj – zacznij wpisywać nazwę lub temat wiadomości e-mail, aby szybko znaleźć ją na liście.

[5] Widok listy – tutaj możesz przełączać się pomiędzy dwoma dostępnymi widokami listy. Zdecyduj, czy chcesz widzieć miniaturę podglądu oraz w ilu kolumnach mają być przedstawiane dane na temat e-maili.

[6] Lista e-maili – właściwa lista, zawierająca istniejące wiadomości e-mail (z uwzględnieniem zastosowanych filtrów – zob. punkty [1] do [3]). Na liście możesz sprawdzić szereg informacji na temat poszczególnych e-maili:

[A] Podgląd – tutaj wyświetlany jest miniaturowy podgląd wiadomości e-mail.

[B] Szczegóły e-maila – tutaj możesz sprawdzić następujące dane:

 • data ostatniej modyfikacji (lub utworzenia, w przypadku maili nieedytowanych po utworzeniu);
 • kreator, w którym utworzono e-maila;
 • nazwę e-maila w systemie SALESmanago;
 • temat e-maila, widoczny dla jego odbiorców.

[C] Autor – użytkownik konta SALESmanago, który utworzył e-mail.

[D] Inne informacje – wskazanie grupy, do której przynależy dany e-mail.

[E] Akcje – działania, jakie możesz wykonać na wiadomości e-mail. Akcje opisane są szczegółowo w sekcji 2.


2. Działania z poziomu Listy e-maili

A. Tworzenie nowego e-maila

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, kliknij na przycisk + Nowy e-mail, znajdujący się w prawym górnym rogu:

Nastąpi przekierowanie do innego ekranu, na którym możesz wybrać kreator, w którym stworzysz nowego e-maila.

Dowiedz się więcej o tworzeniu wiadomości e-mail na platformie SALESmanago >>


B. Tworzenie nowej grupy e-maili

Aby utworzyć nową grupę e-maili, przejdź do sekcji Wybierz grupę i otwórz rozwijane menu. Na samej górze listy zobaczysz opcję + Nowa grupa:

Po wybraniu tej opcji otworzy się nowe okno. Wprowadź nazwę nowej grupy, po czym kliknij Zapisz. Grupa od razu pojawi się na liście.


C. Akcje

Ostatnia kolumna na Liście e-maili to Akcje. Znajdziesz tutaj przyciski umożliwiające podjęcie określonych działań względem konkretnej wiadomości e-mail.

Dostępne działania mogą się różnić w zależności od sposobu wykorzystywania wiadomości (a zatem w zależności od zakładki, na której się obecnie znajdujesz – zob. punkt [1] w sekcji 1. powyżej).

i. Przejrzyj i wyślij

Kliknij na ten przycisk, aby otworzyć nowy ekran z podglądem e-maila oraz podstawowymi danymi na jego temat. Stamtąd możesz przejść do ekranu wysyłki.

Sprawdź, jak wysłać wiadomość e-mail z platformy SALESmanago >>

ii. Akcje

Kliknij na ten przycisk, aby rozwinąć menu dostępnych działań. W przypadku zakładki Standardowe, lista dostępnych działań wygląda następująco:

[1] Edytuj – kliknij tutaj, aby przejść do kreatora, w którym utworzono e-maila, w celu dokonania jego edycji.

[2] Wysyłaj cyklicznie – kliknij tutaj, aby ustawić wysyłki cykliczne danej wiadomości e-mail. Po wybraniu tej opcji nastąpi przekierowanie do nowego ekranu, gdzie możesz skonfigurować nowy e-mail cykliczny.

Dowiedz się więcej o cyklicznej wysyłce wiadomości e-mail >>

[3] Duplikuj – kliknij tutaj, aby utworzyć dokładną kopię danego e-maila. Duplikat pojawi się na samej górze Listy e-maili.

[4] Usuń – kliknij tutaj, aby usunąć e-mail. Po potwierdzeniu (poprzez ponowne kliknięcie Usuń w nowym oknie) operacja ta jest nieodwracalna.


3. Podział na kategorie: zakładki Testy A/B, Cykliczne, Urodzinowe, Potwierdzenia subskrypcji

Zakładki widoczne ponad właściwą listą e-maili zawierają poszczególne kategorie wiadomości e-mail, tzn. e-maile wykorzystywane w konkretnym celu. Listy widoczne w tych zakładkach mogą się różnić pod względem liczby kolumn, zakresu przedstawianych informacji oraz dostępnych akcji.

A. Testy A/B

[1] + Nowy test A/B – kliknij tutaj, aby przejść do kreatora testów A/B, w którym możesz utworzyć nowy test z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych wiadomości e-mail.

Dowiedz się więcej o testach A/B oraz ich tworzeniu >>

[2] Wybierz grupę – wybierz na liście rozwijanej uprzednio utworzoną grupę testów A/B, aby wyświetlać na liście wyłącznie testy należące do tej grupy. Test A/B możesz dodać do wybranej grupy podczas jego tworzenia lub edycji.

[3] Lista testów A/B – tutaj możesz sprawdzić podstawowe informacje na temat poszczególnych testów, zarówno zakończonych, jak i zaplanowanych:

 • datę i godzinę ostatniej modyfikacji testu,
 • wskazanie kreatora (lub kreatorów), w jakim utworzono wiadomości e-mail wykorzystywane w teście,
 • nazwę testu,
 • tematy wiadomości e-mail wykorzystywanych w teście,
 • autora testu,
 • grupę testów A/B, do której należy test,
 • dostępne akcje.

[4] Szczegóły – tutaj możesz zobaczyć szczegółowe informacje o danym teście A/B, w tym statystyki unikalnych otwarć i kliknięć.

[5] Akcje – kliknij tutaj, aby zobaczyć, jakie działania możesz wykonać. W przypadku testów A/B dostępne jest tylko jedno działanie: Usuń [A].

Kliknij przycisk [A], aby na zawsze usunąć dany test i anulować wysyłkę testowanych wiadomości.


B. Cykliczne

[1] + Nowy e-mail cykliczny – kliknij tutaj, aby skonfigurować nowy e-mail cykliczny z wykorzystaniem uprzednio przygotowanej wiadomości e-mail.

Dowiedz się więcej o cyklicznej wysyłce wiadomości e-mail >>

[2] Wybierz grupę – wybierz uprzednio utworzoną grupę e-maili cyklicznych, aby wyświetlać na liście poniżej wyłącznie e-maile należące do tej grupy.  E-mail cykliczny możesz dodać do wybranej grupy podczas jego tworzenia lub edycji.

[3] Lista e-maili cyklicznych – tutaj możesz sprawdzić podstawowe informacje na temat poszczególnych e-maili cyklicznych:

 • datę i godzinę ostatniej modyfikacji e-maila cyklicznego,
 • wskazanie kreatora, w którym utworzono e-mail cykliczny,
 • nazwę e-maila cyklicznego,
 • temat e-maila cyklicznego,
 • autora e-maila cyklicznego,
 • grupę, do której należy e-mail cykliczny,
 • status (aktywny/nieaktywny) – czy wysyłka e-maila cyklicznego do Kontaktów jest aktywna,
 • dostępne akcje.

[4] Akcje – tutaj możesz zobaczyć, jakie działania możesz wykonać na danym e-mailu.

[A] Dezaktywuj – pozwala dezaktywować e-mail cykliczny, czyli zatrzymać jego wysyłkę do Kontaktów do czasu ponownej aktywacji.

[B] Edytuj – kliknij tutaj, aby edytować ustawienia wysyłki cyklicznej.

[C] Usuń – kliknij, aby na zawsze usunąć e-mail cykliczny.


C. Urodzinowe

[1] + Nowy e-mail urodzinowy – kliknij tutaj, aby skonfigurować nowy e-mail urodzinowy z wykorzystaniem uprzednio przygotowanej wiadomości e-mail.

[2] Wybierz grupę – wybierz na liście rozwijanej uprzednio utworzoną grupę e-maili urodzinowych, aby wyświetlać na liście wyłącznie e-maile należące do tej grupy. E-mail urodzinowy możesz dodać do wybranej grupy podczas jego tworzenia lub edycji.

[3] Lista e-maili urodzinowych –  tutaj możesz sprawdzić podstawowe informacje na temat poszczególnych e-maili urodzinowych:

 • datę i godzinę ostatniej modyfikacji e-maila urodzinowego,
 • wskazanie kreatora, w którym utworzono e-mail urodzinowy,
 • nazwę e-maila urodzinowego,
 • temat e-maila urodzinowego,
 • autora e-maila urodzinowego,
 • grupę, do której należy e-mail urodzinowy,
 • status (aktywny/nieaktywny) – czy wysyłka e-maila urodzinowego do Kontaktów jest aktywna,
 • dostępne akcje.

[4] Akcje – kliknij tutaj, aby zobaczyć, jakie działania możesz wykonać na danym e-mailu.

[A] Dezaktywuj – kliknij tutaj, aby dezaktywować e-mail urodzinowy, czyli zatrzymać jego wysyłkę do Kontaktów do czasu ponownej aktywacji.

[B] Edytuj – kliknij tutaj, aby edytować ustawienia wysyłki e-maila urodzinowego.

[C] Usuń – kliknij, aby na zawsze usunąć e-mail urodzinowy.


D. Potwierdzenia subskrypcji

[1] Zarządzaj językami – kliknięcie na ten przycisk spowoduje przekierowanie do miejsca w systemie (Ustawienia → Inne → Inne → Wysyłaj e-mail potwierdzający zapis do użytkownika), gdzie możesz określić ustawienia potwierdzeń subskrypcji dla poszczególnych języków (Ustawienia językowe, widoczne po zaznaczeniu opcji Double opt-in).

Dowiedz się więcej o konfiguracji wiadomości z potwierdzeniem subskrypcji (Double opt-in) >>

[2] + Nowe potwierdzenie subskrypcji – ta opcja przekieruje cię do ekranu, na którym możesz wybrać kreator, w którym utworzysz nowy e-mail z potwierdzeniem subskrypcji.

[3] Wybierz grupę – wybierz na liście rozwijanej uprzednio utworzoną grupę e-maili z potwierdzeniem subscrypcji, aby wyświetlać na liście poniżej wyłącznie e-maile należące do tej grupy. E-mail z potwierdzeniem subskrypcji dodać do wybranej grupy podczas jego tworzenia lub edycji.

[4] Lista e-maili do potwierdzania subskrypcji –  tutaj możesz sprawdzić podstawowe informacje na temat poszczególnych e-maili używanych do potwierdzania subskrypcji:

 • datę i godzinę ostatniej modyfikacji e-maila,
 • wskazanie kreatora, w którym utworzono e-mail,
 • nazwę e-maila,
 • temat e-maila,
 • autora e-maila,
 • grupę, do której należy e-mail,
 • dostępne akcje.

[5] Akcje – kliknij tutaj, aby zobaczyć, jakie działania możesz wykonać na danym e-mailu.

[A] Edytuj – kliknij tutaj, aby edytować ustawienia wysyłki e-maila do potwierdzania subskrypcji.

[B] Duplikuj – kliknij tutaj, aby utworzyć dokładną kopię e-maila. Po kliknięciu na ten przycisk nastąpi przekierowanie do kreatora, w którym utworzono e-mail, dzięki czemu możesz od razu wprowadzić w duplikacie wszelkie niezbędne zmiany, a następnie zapisać go jako gotowy e-mail lub szkic.

[C] Usuń – kliknij, aby na zawsze usunąć e-mail.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023