Personalizacja wiadomości e-mail i komunikatów wyświetlanych na stronie

W SALESmanago istnieje możliwość stosowania personalizacji w treściach maili lub na stronie WWW. Wykorzystujemy w tym celu dane zebrane na profilu użytkownika, które następnie są wyświetlane we wskazanej przez nas części komunikatu (odpowiednio dla każdego indywidualnego kontaktu). Personalizację można zamieszczać w treści komunikacji ręcznie lub za pomocą kreatorów.

[A] Dodanie atrybutów za pomocą kreatora html

Aby dodać atrybut należy wybrać przycisk zaznaczony na poniższym obrazku, a następnie z rozwijanej listy wybrać interesujący nas atrybut. Swój wybór potwierdzić klikając w przycisk INSERT PLACEHOLDER. Atrybut pojawi się w treści pola oraz w podglądzie e-maila.

kreator_1

kreator_2

[B] Dodawanie atrybutów za pomocą kreatora Drag&Drop Email Designer

Po wybraniu widżetu z tekstem przy edycji tekstu należy wybrać przycisk Personalizacja i z rozwijanej listy interesujący nas atrybut.

[C] Manualne dodawanie atrybutów

Niezależnie, czy używany kreatora html, kreatora newsletterów, czy sami ręcznie tworzymy szablony, bądź uzupełniamy treści maila (nawet temat wiadomości) możemy wstawić atrybut, w miejsce, do którego będą odpowiednio zaciągane spersonalizowane informacje dla każdego kontaktu. Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych atrybutów.

PODSTAWOWE OPCJE PERSONALIZACJI 

 • nazwa kontaktu: podstawową opcją jest $name$, za pomocą której zaciągamy wszystkie informacje z pola imię i nazwisko, jeżeli chcemy umieścić tylko imię należy użyć opcji $name.p1$, w ten sposób zostanie zasięgnięta informacja z pierwszego miejsca w polu imię; możemy również użyć opcji wołacza, jeżeli chcemy zwrócić się do kontaktu po imieniu np. Witaj Katarzyno, wtedy wpisujemy $w:name.p1$, aby zwrócić się np. Janie Kowalski: $w:name.p1$ $name.p2$ (opcja wołacza dostępna jest jedynie dla imion polskich oraz czeskich)
 • e-mail kontaktu : $email$, informacja z pola e-mail kontaktu zostaje zaciągnięta do wiadomości po wprowadzeniu placeholdera $email$
 • odsyłacz pocztowy: mailto: użyj odsyłacza, jeżeli nie chcesz przekierowywać użytkowników na dowolną stronę internetową. W rezultacie po kliknięciu elementu podlinkowanego odsyłaczem (np. słowo napisz w zdaniu Napisz do nas) automatycznie otworzy się program pocztowy.
 • nazwa firmy: $company$, informacja z pola nazwy firmy zostanie zaciąnięta do wiadomości po wprowadzeniu placeholdera.
 • numer telefonu: $phone$, informacja z karty kontaktu z miejsca, w którym znajduje się numer telefonu zostanie zaciągnięta do wiadomości po wprowadzeniu placeholdera w wybranym miejscu.
 • adres: $streetAddress$, informacja z karty kontaktu z miejsca, w którym znajduje się adres zostanie zaciągnięta do wiadomości po wprowadzeniu placeholdera w wybranym miejscu.
 • miasto:$city$, informacja z karty kontaktu na temat miasta zostanie zaciągnięta do wiadomości po wprowadzeniu placeholdera w wybranym miejscu.
 • kod pocztowy:$zipCode$, ta jednostka informacyjna o kodzie pocztowym z karty kontaktu zostanie zaciągnięta do wiadomości po wprowadzeniu placeholdera w wybranym miejscu.
 • kraj:$country$, ta jednostka informacyjna o kraju zamieszkania zostanie zaciągnięta z karty kontaktu do wiadomości po wprowadzeniu placeholdera w wybranym miejscu.
 • dowolny szczegół kontaktu: $cst.nazwa_detalu$,w miejsce tego atrybutu zostanie zaciągnięta wartość szczegółu.
 • szczegół słownikowy kontaktu:$cst.nazwa_szczegółu.dictionary_property$, w miejsce tego atrybutu zostanie zaciągnięta wartość wskazanego szczegółu słownikowego.
 • kupon rabatowy: $cst.nazwa_kuponu.coupon$
 • data:
  • wersja pełna: $date.long$ np. czwartek, 22 lis 2014,
  • wersja skrócona: $date.short$, np. 2014-11-22,
 • czas:
  • wersja pełna $time.long$ np. 10:14:12,
  • wersja skrócona: $time.short$ np. 10:14,
 • URL wypisania się z listy mailingowej (tzw. opt-out): $opt-out$,
 • URL zapisania się do wybranego tag’u (tzw. opt-in): $opt-in$,
 • Linku do pliku
 • ID Kontaktu: $contactId$, ta jednostka informacyjna pozwala na wydobycie ID kontaktu nadawanego przez SALESmanago.
 • scoring Kontaktu: $scoring$, jednostka informacyjna wskazująca scoring Kontaktu; pozwala na wydobycie scoringu Kontaktu z Karty Kontaktu w systemie SALESmanago.
 • ExternalID kontaktu: $ExternalID$ jednostka informacyjna na temat zewnętrznego ID kontaktu wykorzystywanego przez różne integracje z innymi platformami, jak np. Magento; pozwala na wydobycie ExternalID z karty kontaktu w systemie SALESmanago
 • Ilość punktów w Programie Lojalnościowym: $program_name.points$jednostka informacyjna na temat ilości punktów kontaktu w danym Programie Lojalnościowym; pozwala na wydobycie ilości punktów kontaktu z karty kontaktu w systemie SALESmanago
 • Próg w Programie Lojalnościowym: $program_name.tier$ jednostka informacyjna na temat progu na którym znajduję się kontakt w danym Programie Lojalnościowym; pozwala na zaciągnięcie nazwy progu z karty kontaktu w systemie SALESmanago

ZAAWANSOWANE OPCJE PERSONALIZACJI

a) rozdzielenie nazwy kontaktu na dwa człony:

– wstawianie pierwszego członu nazwy kontaktu: $name.p1$ np. zostanie zaciągnięte imię.

– wstawianie drugiego członu nazwy kontaktu: $name.p2$ np. zostanie zaciągnięte nazwisko.

b) wstawianie odmiany w wołaczu: $w:field_name$ np. $w:name$, $w:name.p1$, $w:cst.name$, wówczas imię zostanie odmienione w wołaczu np. Dzień dobry $w:name.p1$ – użytkownikowi wyświetli się Dzień dobry Katarzyno. 

c) wstawianie pola z zmianą liter na kapitalizowane (np. JAN KOWALSKI na Jan Kowalski): $cap:field_name$ np. $cap:name$, $cap:name.p1$, $cap:cst.name$,

d) kombinacja dwóch powyższych np. $cap:w:name$, $cap:w:name.p1$, $cap:w:cst.name$,

e) wstawianie wyniku funkcji skrótu SHA1 od wartości pola: sha1($field_name$), np. sha1($name$), sha1($cst.id_zamowienia$),

KONSTRUKCJE WARUNKOWE 

a) prosta: [#if $name$]$name$[#else]nieznajomy[#end]

– zaciągnie wartość z pola $name$ natomiast, gdy nie jest ono puste pojawi się słowo „nieznajomy”.

b) zaawansowana:[#if $cst.plec$='M']Drogi $name$,[#else]Droga $name$,[#end]

– wydrukuje „Drogi nazwa” gdy detal „plec” dla kontaktu przyjmie wartość „M”, w przeciwnym wypadku „Droga nazwa”,

c) rozpoznawanie płci z imienia: $sex:nazwa_pola$ np. $sex:name.p1$ przyjmuje odpowiednio wartości: M – mężczyzna, F – kobieta, O – nie rozpoznane,

zaawansowany przykład użycia tej opcji:
[#if $sex:name.p1$='M']Panie $cap:w:name.p1$[#else]Pani $cap:w:name.p1$[#end]!
– wydrukuje: „Panie Konradzie!” lub „Pani Anno!” odpowiednio gdy nazwa kontaktu będzie Konrad Kowalski lub Anna Kowalska,

warunki złożone (trzy opcje;  #elseif można użyć tylko raz w jednej konstrukcji warunkowej):
[#if $sex:name.p1$='M']Panie $cap:w:name.p1$[#elseif $sex:name.p1$='F']Pani$cap:w:name.p1$[#else]Szanowni Państwo![#end]

ZACIĄGNIĘCIE DETALI ZDARZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ INNYCH PRZYPISANYCH DO NICH WARTOŚCI, KTÓRE MOŻNA ZROBIĆ STOSUJĄC W TREŚCI MAILA FORMUŁĘ 

$cst.extEvent.TYP_ZDARZENIA.detail1$

– gdzie pod detail1 można podstawić dowolny detal od (1-10), a pod TYP ZDARZENIA dowolne zdarzenia (PURCHASE, CART, VISIT, OTHER). Należy pamiętać, że pobierana jest wartość ostatniego zdarzenia danego typu.

Przykłady ogólnie:

ZewnId: $cst.extEvent.TYP.eventId$
data: $cst.extEvent.TYP.date$ 
opis: $cst.extEvent.TYP.description$
produkty: $cst.extEvent.TYP.products$
lokalizacja: $cst.extEvent.TYP.location$
wartość: $cst.extEvent.TYP.value$
szczegół1: $cst.extEvent.TYP.detail1$
szczegół2: $cst.extEvent.TYP.detail2$
szczegół3: $cst.extEvent.TYP.detail3$

Przykład dla zdarzenia typu: PURCHASE

ZewnId:  $cst.extEvent.PURCHASE.eventId$
data: $cst.extEvent.PURCHASE.date$ 
opis: $cst.extEvent.PURCHASE.description$
produkty: $cst.extEvent.PURCHASE.products$
lokalizacja: $cst.extEvent.PURCHASE.location$
wartość: $cst.extEvent.PURCHASE.value$
szczegół1: $cst.extEvent.PURCHASE.detail1$
szczegół2: $cst.extEvent.PURCHASE.detail2$
szczegół3: $cst.extEvent.PURCHASE.detail3$

Przykłady dla typu: CART

ZewntId: $cst.extEvent.CART.eventId$
data: $cst.extEvent.CART.date$ 
opis: $cst.extEvent.CART.description$
produkty: $cst.extEvent.CART.products$
lokalizacja: $cst.extEvent.CART.location$
wartość: $cst.extEvent.CART.value$
szczegół1: $cst.extEvent.CART.detail1$
szczegół2: $cst.extEvent.CART.detail2$
szczegół3: $cst.extEvent.CART.detail3$

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 23 2024