Tworzenie wiadomości e-mail

Na podstawie szablonów możemy przygotowywać już finalne wiadomości e-mail. W SALESmanago przyjęto prosty układ, w którym za szkielet graficzny wiadomości odpowiada szablon, natomiast samą wiadomość tworzymy na jego podstawie, wypełniając zdefiniowane wcześniej pola odpowiednią treścią. Dzięki temu wiadomości można tworzyć w prosty sposób bez potrzeby edycji grafiki czy znajomości HTML-a.

Sprawdź jak stworzyć szablon wiadomości lub sprawdź jak stworzyć szablon wiadomości w kreatorze

 

W celu stworzenia nowej wiadomości przechodzimy na listę wiadomości z poziomu

E-MAIL MARKETING-> LISTA E-MAILI => STWÓRZ Z SZABLONU


Spis treści:

  1. Ustawienia wiadomości
  2. Zawartość wiadomości
  3. Dodawanie załączników

1. Ustawienia wiadomości

Po kliknięciu przycisku ukazuje się nam ekran edycji wiadomości.

Na samej górze ekranu wprowadzamy podstawowe parametry e-maila, takie jak:

[1] Nazwa – nazwa identyfikująca wiadomość w systemie.

[2] Nazwa kampanii UTM do monitorowania w Google Analitics – w przypadku, gdy używasz parametrów UTM przy linkach, określ jaką nazwę będzie miał parametr campaign przy adresach URL dodanych do wiadomości.

[3] Grupa – miejsce, w jakiej grupie na liście e-maili zostanie zapisana wiadomość.

[4] Szablon – z rozwijanej listy wybierz wcześniej przygotowany szablon wiadomości, klikając w ten przycisk zostanie nam wyświetlone okno, z którego będziemy mogli wybrać stworzony wcześniej szablon.

[5]Konto –  należy wybrać konto, które zostało utworzone w systemie i przez które zostanie wysłana wiadomość   Więcej informacji

[6] Temat wiadomości – wprowadź temat wiadomości, który będzie wyświetlał się użytkownikowi w skrzynce odbiorczej. 

WSKAZÓWKA: 65 znaków uważa się za optymalną liczbę w temacie e-maila. Przeciętnie używa się od 41 do 50 znaków. 

[7] Współdzielony – należy zaznaczyć czy dany e-mail ma być współdzielony, czyli dostępny dla innych kont użytkowników.

[8] Ta wiadomość ignoruje filtry wysyłek – jeżeli w systemie mamy ustawione filtry dotyczące ilości wysyłanych wiadomości, można je pominąć przy wysyłce wiadomości zaznaczając tą opcję.

WAŻNE: Aby ustawić filtry możemy również przejść do zakładki USTAWIENIA -> INNE -> USTAWIENIA E-MAIL I SMS. Więcej informacji  

[9] E-mail dynamiczny – zaznacz, jeżeli wiadomość, którą tworzysz będzie zawierała produkty. Dzięki temu oznaczeniu będziesz mógł wybrać tego e-maila przy wysyłaniu e-maila dynamicznego z reguł automatyzacji.

[10] Dodaj nową grupę – możesz dodać nową grupę wiadomości na liście e-maili.


2. Zawartość wiadomości

Po wprowadzeniu podstawowych parametrów możemy przystąpić do edycji treści pól zdefiniowanych w wybranym szablonie.

Z rozwijanej listy [11] wybieramy interesujące nas w danym momencie pole, a następnie wprowadzamy jego treść w edytorze [12].

Cały czas mamy dostępny podgląd finalnego e-maila, które znajduje się poniżej okna edycji.

W treści poszczególnych pól,  podobnie jak w szablonie wiadomości, możemy stosować dynamicznie uzupełniane atrybuty, takie jak imię odbiorcy, adres, numer telefonu, datę wysyłki, konkretny detal z karty kontaktu i wiele innych.

Więcej o personalizacji wiadomości e-mail


3. Dodawanie załączników

[13] Istnieje również możliwość dodania załączników do wiadomości.

[14] Dodaj pliki – aby załączyć pliki należy nacisnąć przycisk „dodaj plik”. W ten sposób pojawi nam się poniższe okno:

 

Aby móc dodać plik, należy uprzednio dodać go do repozytorium. Jeżeli plik został dodany, możemy wybrać go z listy i zatwierdzić klikając „Ok”. Jeżeli nie, możemy przekazać nowy plik do repozytorium. Dowiedz się więcej klikając tutaj

Po zapisaniu wiadomości, możemy przejść do wysyłki.  Sprawdź jak wysłać wiadomość

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023