Zaawansowane możliwości adresowania wiadomości – filtrowanie

Oprócz standardowej wysyłki do tagów lub konkretnych adresów email, system SALESmanago umożliwia szereg zaawansowanych możliwości adresowania mailingów do interesującej nas grupy odbiorców. Lista jest długa, dlatego dla ułatwienia podzielimy ją na dwie podstawowe grupy:

 • Zaawansowane filtrowanie adresatów
 • Zaawansowane grupy kontaktów

Wszystkie metody mogą być też wykorzystane do wybrania grupy kontaktów w Zarządzaniu kontaktami.  Dowiedz się więcej o zarządzaniu kontaktami

 

Możliwe lokalizacje w systemie, gdzie występuje możliwość zaawansowanego filtrowania:

CRM => LISTA KONTAKTÓW => ZARZĄDZAJ

E-MAIL MARKETING => LISTA E-MAILI => WYŚLIJ


Spis treści:

 1. Zaawansowane filtrowanie adresatów
  a) filtrowanie po detalach
  b) filtrowanie po scoringu
  c) filtrowanie po liczbie wiadomości e-mail
  d) filtrowanie po tagach
  e) filtrowanie po scoringu tagu
  f) filtrowanie ze względu na posiadanie telefonu
  g) filtrowanie po dacie
  h) filtrowanie po domenach
  i) filtrowanie po wieku

 1. Zaawansowane filtrowanie adresatów

Wczytując kontakty w polu „Adresaci” [1], mamy możliwość dodatkowego przefiltrowania wskazanej grupy według kilku kryteriów.

Zaawansowane filtrowanie wybieramy zaznaczając checkbox [2] pod polem w którym wpisujemy grupy kontaktów.

WAŻNE: Planowane mailingi trafiają na serwer wysyłkowy już w momencie wpisania do harmonogramu. Zmiany wprowadzone w późniejszym terminie nie zadziałają wstecz. Dowiedz się więcej o planowaniu i zmienianiu kampanii email >>

wyslij_wiadomosc_filtrowanie

Uwaga:  Zaawansowane filtrowanie odnosi się do kontaktów wczytanych w polu „Adresaci” – nie ma bezpośredniej możliwości filtrowania kontaktów które chcemy wykluczyć.

Po zaznaczeniu checkboxa zostaje wyświetlona lista dostępnych możliwości filtrowania:

mm

Interesujący nas sposób filtrowania wybieramy zaznaczając checkbox przy jego nazwie, wtedy pojawia nam się okno w którym wprowadzamy ustawienia. Możliwości filtrowania:


[A] Filtrowanie po detalach 

filtrowanie_detal

Filtrowanie to dotyczy dodatkowych detali kontaktów, które możemy dodać np. przy imporcie bazy, regułą automatyzacji lub na karcie kontaktu. W detalach tych można przekazywać do systemu wszystkie dane, jakie nie mieszczą się w podstawowych polach na karcie kontaktu, na przykład informacje o stanowisku zajmowanym przez daną osobę, lub np. o płci. W tym drugim przypadku łatwo możemy odfiltrować z bazy newslettera mężczyzn, aby wysłać im inną ofertę niż do pozostałych kontaktów. Każdy detal dodatkowy ma swoją nazwę (np. plec) i wartość (np. M lub K).  W ustawieniach filtrowania podajemy więc nazwę detalu, po którym chcemy filtrować, i wartość jaką ma przyjmować.

Dla wartości liczbowych stosujemy operatory matematyczne: „=” jeśli wartość detalu ma być równa zadanej liczbie, analogicznie „<” oraz „>” dla wartości mniejszej lub większej. Dla zmiennych nieliczbowych stosujemy znak „~”, który porównuje treść jaką wpiszemy w polu wartość z tą która jest podana  w detalu (np. wartość men dla detalu opisującego płeć). Jeśli w ogóle nie chcemy sprawdzać wartości, a jedynie sam fakt posiadania detalu o podanej nazwie, pozostawiamy domyślny znak „-„.

WAŻNE: Filtrowanie po detalach nie działa dla szczegółów ze słownika.

PRZYKŁAD: Nasza baza newslettera liczy 100 000 kontaktów, 40% to mężczyźni, 60% to kobiety. Każdy z kontaktów w systemie ma przypisany detal „plec”, który identyfikuje płeć – dla mężczyzn przyjmuje wartość M, dla kobiet natomiast K. Przygotowaliśmy dwa newslettery na Dzień Kobiet, jeden z promocją dla kobiet, drugi zachęcający mężczyzn do zakupu prezentu dla ukochanej.  Dzięki filtrowaniu zaawansowanemu po detalach możemy wczytać przy wysyłce pierwszego z nich całą bazę newslettera podając odpowiedni tag, a następnie ustawić filtrowanie, w którym detal „plec” musi przyjmować wartość K – ta wysyłka zostanie wysłana do 60 000 kontaktów, czyli tylko do kobiet. Analogicznie postępujemy przy wysyłce newslettera dla mężczyzn.


[B] Filtrowanie po scoringu

Filtrowanie po scoringu pozwala nam wysłać wiadomość tylko do tych kontaktów z wybranej grupy, które mają scoring większy, mniejszy lub równy wartości, którą podamy.

Aby wybrać szczegół filtrowania należy zaznaczyć odpowiedni checkbox przy preferowanej opcji.

filtrowanie_scoring

Przykład: Chcemy wysłać wiadomość ze specjalną promocją tylko do tych osób z naszej bazy mailingowej, które nie angażowały się dotychczas w nasze działania i mają niski poziom scoringu. Ustalamy, jaki poziom scoringu uważamy za niski (przykładowo średni scoring dla naszych kontaktów to 350 punktów, za niski uznajemy natomiast scoring poniżej 100 punktów). Wczytujemy przy wysyłce całą bazę newslettera i ustawiamy filtrowanie na poziom scoringu mniejszy od 100 punktów.


[C] FIltrowanie po liczbie wiadomości e-mail 

Filtrowanie po liczbie wiadomości jest bardzo przydatną funkcją. Możemy w nim ustawić liczbę wiadomości wysłanych, otwartych lub klikniętych przez kontakt. Podobnie jak w poprzednich opcjach, możemy wskazać, czy liczba wiadomości ma być większa, mniejsza czy też równa tej, którą podaliśmy. Jeśli wpiszemy np. liczbę wiadomości wysłanych >5, to z naszej grupy zostaną odfiltrowane tylko te osoby, które otrzymały od nas dotychczas  6 lub więcej wiadomości email.

filtrowanie_liczba_wiadomosc

Przykład:  Zauważyliśmy, że jest pewna grupa osób, która regularnie otwiera nasze newslettery, ale nie klika w nie. Chcemy wysłać im nowy szablon z bardziej wyraźnym Call-to-action i atrakcyjną promocją. W tym celu ustalamy (zdjęcie powyżej), że wiadomość ma wyjść do osób, które otworzyły więcej niż 3 nasze newslettery, ale nie kliknęły w żaden z nich.


[D] Filtrowanie po tagach

W tym przypadku mamy do wyboru trzy niezależne opcje dotyczące tagów. Pierwszą z nich jest filtrowanie po dacie utworzenia tagów. Ustalamy datę początkową i końcową utworzenia tagu, do którego adresujemy.

Aby wybrać szczegół filtrowania należy zaznaczyć odpowiedni checkbox przy preferowanej opcji.

filtrowanie_tag

Przykład:  Mamy ustawioną macierz segmentacji, która przypisuje tag „Zainteresowany_cennikiem” dla wszystkich, którzy odwiedzili cennik naszych usług. Chcemy wysłać wiadomość email ze specjalną promocją, ale tylko do osób, które były na tej zakładce od początku  kwietnia 2014 – wcześniej obowiązywał bowiem inny cennik, a promocja dotyczy nowej wersji.  Zależy nam, żeby o promocji dowiedziały się tylko osoby, które zapoznały się z nowym cennikiem. W polu „Adresaci” wpisujemy zatem tag „Zainteresowany_cennikiem”, a w filtrowaniu ustalamy wysyłkę tylko do tych, którzy mają ten tag przypisany od początku kwietnia do teraz.


[E] Filtrowanie po scoringu tagu 

Dodatkowym rozszerzeniem filtrowania po tagu jest możliwość filtrowania po scoringu tagu, czyli ilości punktów jakie kontakty posiadają przy danym tagu.

Aby wybrać szczegół filtrowania należy zaznaczyć odpowiedni checkbox przy preferowanej opcji.

filtrowanie_scoring_tagu


[F] Filtrowanie ze względu na posiadanie numeru telefonu 

W łatwy sposób możemy wysłać wiadomość e-mail do kontaktów, dla których nie posiadamy numeru telefonu. Wystarczy użyć zaawansowanego filtrowania i zaznaczyć opcję numer telefonu -> nie posiada.

numer telefonu


[G] Filtrowanie po dacie 

Kontakty w bazie można filtrować po dacie. Pozwala to, na wysyłanie wiadomości lub  importowanie kontaktów, których aktywność została zarejestrowana w pewnych ramach czasowych. Można wybrać jedną z trzech opcji:

utworzono – okres, w którym kontakt trafił do bazy np. poprzez wgranie do systemu, zapis do newslettera,

modyfikowano – okres, w którym zmienione dane kontaktu np. imię i nazwisko, adres, telefon. Modyfikacja nie odnosi się do tagów, czy detali kontaktów,

ostatnia aktywność – okres, w którym kontakt wykazywał aktywność na monitorowanej stronie.

Jeżeli zależy nam na filtrowaniu po dacie dodania tagu, taką opcję znajdziemy w punkcie filtrowaniu po tagu.

Aby wybrać szczegół filtrowania należy zaznaczyć odpowiedni checkbox przy preferowanej opcji.

filtrowanie_po_dacie


[H] Filtrowanie po domenach 

SALESmanago pozwala na wysłanie maili tylko na adresy z konkretnych, wpisanych domen (np. na domeny wybranych firm, lub na skrzynki Gmaila). Można to wykorzystać wysyłając maile dostosowane do dostawcy usług pocztowych (przykład: Gmail konwertuje linki do filmów zamieszczonych na Youtube i wyświetla je pod wiadomością w formie miniaturki – na skrzynki Gmaila możemy więc wysyłać inne maile z materiałami Video – umieszczenie ich w treści znacząco podnosi CTR).

Po wybraniu opcji „Zaawansowane filtrowanie->Filtrowanie po domenach” wpisujemy domeny po przecinku. Z wczytanej bazy odbiorców zostaną wybrane tylko adresy email z tych domen.

filtrowanie_domena


[I] Filtrowanie po wieku

SALESmanago umożliwia filtrowanie kontaktów ze względy na wiek. Jeśli w naszej bazie znajdują się informacje o dacie urodzenia kontaktu, wówczas system automatycznie oblicza wiek kontaktu. Jest to bardzo przydatna funkcja, jeśli zależy nam, aby dana wiadomość trafiła do osób o określonym przedziale wiekowy. Jeżeli chcemy, aby system wybrał tylko osoby, które mają np. 18 lat w przedziale należy wpisać od 18 do 18.

filtrowanie_po_wieku

DODATKOWO: Istnieje możliwość adresowania wysyłek przy użyciu selektorów. Więcej informacji o selektorach do adresowania wysyłek – TUTAJ.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808