Zarządzaj kontaktami: Wprowadzenie

Masowe zarządzanie kontaktami jest niezbędne do sprawnego koordynowania działań na grupach kontaktów. SALESmanago udostępnia rozbudowane narzędzie do wykonywania akcji na wybranych grupach kontaktów.

 

ABY ROZPOCZĄĆ MASOWE ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI PRZEJDŹ DO

CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj


Spis treści

[A] Wybór kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja

[B] Wybór rodzaju i szczegóły wykonywanej akcji

Uwagi


[A] Wybór kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja

[1] Wybierz kontakty – w tym polu doprecyzuj grupę dla której zostanie wykonana akcja. Kontakty możesz dodawać za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie pola tekstowego:

  • dodaj tagi – możesz zaznaczyć poszczególne tagi, którymi są oznaczone dane kontakty.
  • dodaj lejki – możesz wybrać kontakty, które znajdują się na poszczególnym etapie w lejku sprzedażowym.
  • dodaj mailingi – możesz zaznaczyć mailingi, z których chcesz dodać kontakty jako adresatów wiadomości.
  • dodaj zdefiniowaną grupę odbiorców – wybierz zdefiniowaną grupę odbiorców jako adresatów wiadomości.

Możesz wybrać również kontakty za pomocą selektorów Więcej informacji

[2] Wyklucz kontakty – w tym polu doprecyzuj grupę, która zostanie wykluczona z wykonywanej akcji. Kontakty możesz dodawać analogicznie do sposobu w jaki zostały wybrane kontakty w polu powyżej [1].

[3] Łączna liczba adresatów – w tym miejscu można zobaczyć całkowitę liczbę kontaktów, dla których zostanie wykonana akcja. Należy pamiętać, że im więcej kontaktów wybierzemy (im więcej wybierzemy tagów, lejków, zdefniowanych grup, wykluczonych kontaktów czy zaawansowanych filtrów), tym dłużej system będzie musiał przeliczać adresatów.

[4] Zaawansowane filtrowanie – opcja pozwala na wybór kontaktów po określonych parametrach takich jak np. wiek, scoring, data urodzenia, zdarzeniach zewnętrznych itp. Więcej informacji


[B] Wybór rodzaju i szczegóły wykonywanej akcji

Powyżej znajduje się lista akcji możliwych do wykonania w panelu Zarządzaj. Do wyboru:

Zmień status zapisu na mailingi – pozwala na zmianę statusu kontaktu z opt-in na opt-out lub odwrotnie Więcej informacji

Dodaj/usuń współwłaściciela – pozwala na przypisanie kontaktów do różnych kont użytkownika Więcej informacji

Etapy sprzedażowe – pozwala na przypisanie, bądź usunięcie wybranych kontaktów do konkretnego etapu sprzedażowego Więcej informacji

Dodaj/usuń tag kontaktu – pozwala na dodanie tagu do kontaktu lub usunięcie tagu Więcej informacji

Wykryj płeć – pozwala na przypisanie odpowiednich tagów z rozróżnieniem na płeć Więcej informacji

Zmień stan kontaktu – pozwala na zmianę stanu kontaktu wybranej grupy (domyślnie każdy nowy kontakt, który trafi do systemu posiada status POTENCJALNY) Więcej informacji

Dodaj/usuń szczegół kontaktu– pozwala na przypisywane nowych, bądź usuwanie istniejących już szczegółów na karcie kontaktu Więcej informacji

Dodaj zdefiniowaną grupę odbiorców – pozwala na tworzenie grup kontaktów, do których w prosty sposób będziemy mogli wysyłać wiadomości Więcej informacji

Ustaw kontakt jako aktualny/nieaktualny – pozwala na zmianę statusu kontaktu np. oznaczenia go jako nieaktualny Więcej informacji

Uruchom regułę – pozwala na ręczne uruchomienie reguły automatyzacji dla wybranych kontaktów Więcej informacji

Skasuj/przywróć kontakt  – pozwala na usunięcie lub przywrócenie kontaktów Więcej informacji

Generuj kupon – pozwala na wygenerowanie kuponów dla kontaktów, które można zastosować w mailu lub w wiadomości SMS Więcej informacji

Zmień status opt telefonu – pozwala na zmianę statusu kontaktu z opt-in na opt-out lub odwrotnie w obrębie kanału mobile marketing Więcej informacji

Dodaj notatkę – pozwala na przypisywanie jednej notatki do wielu kontaktów na raz Więcej informacji

Generuj linki – pozwala na wygenerowanie linków wraz z parametrem monitorującym dla wybranej grupy kontaktów, która np. nie jest jeszcze monitorowana Więcej informacji

Ustaw scoring – pozwala na ręczne przypisanie wybranej liczby punktów do wybranych kontaktów w systemie Więcej informacji


UWAGA:

1. Należy pamiętać, aby przy wybranej opcji zaznaczyć checkbox, potwierdzając przy tym wybór danej akcji.

2. Czas wykonania akcji zależy głównie od rozmiarów grupy na której ją wykonujemy. Im więcej kontaktów, wykluczonych kontaktów i zaawansowanego filtrowania, tym dłużej potrwa cały proces.

3. Można wykonywać kilka akcji jednocześnie.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808