Zarządzaj kontaktami: Generuj linki

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybierać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów.

Akcja Generuj linki pozwala na wygenerowanie linków wraz z parametrem monitorującym dla wybranej grupy kontaktów, która np. nie jest jeszcze monitorowana.

Plik z wygenerowaną listą będzie znajdował się w repozytorium. Następnie plik ten można pobrać, zmodyfikować i ponownie wgrać do systemu umieszczając link jako szczegół kontaktu. Operacja ta może być przydatna, jeżeli chcemy wysłać SMS do niemonitorowanego kontaktu z bazy poprzez dodanie linka moniturującego do treści SMS.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Generuj linki zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień akcji.

[1] Zaznacz opcję generuj linki.

[2] Wpisz docelowy URL – wpisz adres monitorowanej strony, np. www.salesmanago.pl

[3] Typ – wybierz jaki typ linków będzie generowany – oryginalne lub skrócone.

Przykład pełnego wygenerowanego linku: www.salesmanago.pl?smclient=91bdba04-fd8e-0000-9cbc-4c3400e4f743&utm_source=salesmanago&utm_medium=link&utm_campaign=default

[4] Serwis dostarczający link – wybierz serwis dostarczający link. 

[5] Wybierz folder – wybierz dokąd w  zakładce Repozytorium ma trafić wygenerowana lista.

Ustaw plik jako prywatny – po zaznaczeniu opcji plik będzie widoczny tylko dla użytkownika, który wygenerował plik.

WSKAZÓWKA: Jednorazowo możesz wyeksportować maksymalnie 10 000 kontaktów. Jeśli chcesz wyeksportować większą ich liczbę, odczekaj kilka godzin i wykonaj operację ponownie.

Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808