Zarządzaj kontaktami: Dodaj/usuń współwłaściciela

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów.Opcja Dodaj/usuń współwłaściciela pozwala na przypisanie kontaktów do różnych kont użytkownika. W SALESmanago występują różne typy kont użytkowników z różnymi poziomami dostępu do kontaktów. Nie wszystkie typy kont mają dostęp do pełnej bazy kontaktów wgranych do systemu. Może zajść potrzeba udostępnienia części kontaktów innemu użytkownikowi.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj 


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Dodaj/usuń współwłaściciela zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Przypisz do – opcja ta pozwala na przypisanie kontaktów do wybranego konta użytkownika.

[2] Usuń właściciela (jeśli kontakt ma więcej właścicieli) – opcja ta pozwala na usunięcie kontaktów od wybranego konta użytkownika, w przypadku gdy wybrane kontakty posiadają więcej właścicieli.

[3] Tylko do odczytu – opcja ta pozwala na przypisanie kontaktów do użytkownika, który to nie będzie mógł edytować przypisanych w ten sposób kontaktów, ani wysyłać do nich wiadomości.

[4] Główny właściciel – przypisanie kontaktów do konta użytkownika, który to będzie głównym właścicielem kontaktów.

[5] Przypisz tagi – opcja ta pozwala na  przypisanie wszystkim kontaktom tagów (tagi możemy wpisywać po przecinku).

WAŻNE: Akcja przypisze te tagi niezależnie od tego, czy kontakt wcześniej je posiadał. Po wykonaniu akcji cała grupa kontaktów na której ją wykonujemy będzie oznaczona wpisanymi tagami.

 Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808