Zarządzaj kontaktami: Generuj kupon

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Generuj kupon pozwala na wygenerowanie kuponów dla kontaktów, które można przesłać w e-mailu (np. urodzinowym, który będzie oferował zniżkę urodzinową) lub w wiadomości SMS. Kupony te można przesyłać do zewnętrznych systemów za pomocą API.

Przejdź do CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Generuj kupon zaznaczoną na pnowyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Generuj nowy kupon dla kontaktu – zaznacz opcję. Wygenerowane kupony będą widoczne bezpośrednio na karcie kontaktu w zakładce Inne => Kupony.

[2] Nazwa – należy podać nazwę kuponu (bez polskich znaków, ani spacji).

[3] Długość – określamy z ilu znaków ma składać się wygenerowany kod. Na tym etapie nie mamy wpływu na wygląd kodu.

[4] Ważny (dni) – należy określić po ilu dniach kupon zostanie zdezaktywowany.

WAŻNE: Kupony wygenerowane w ten sposób można przesyłać do zewnętrznych systemów za pomocą API. Jeśli chcemy wygenerować kody z zaimportowanego pliku, musimy stworzyć do tego regułę automatyzacji, którą należy uruchomić z poziomu zarządzania kontaktami. Akcja generuj kupon w zarządzaniu kontaktami nie wygeneruje kodów z zaimportowanego pliku.

Potwierdź wykonanie akcji przyciskiem Wykonaj akcje, który znajduje się na dole listy akcji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Listopad 15 2023