Akcja: generuj kupon dla kontaktu

 

SALESmanago oferuje możliwość generowania własnych kuponów rabatowych lub skorzystania z listy kuponów zaimportowanych do systemu przez klienta. Korzystając z rozbudowanych funkcjonalności SALESmanago można zastosować kupon w wiadomości e-mail, na landing page, pop-upie czy w wiadomości SMS.

Jedną i drugą opcję obsługuje ta sama akcja, czyli „Generuj kupon dla kontaktu”:

kupon

W tej akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Generuj kupon dla kontaktu.

[2] Nazwa: akcja ta wygeneruje nowy kupon rabatowy o podanej nazwie lub pobierze kupon z zaimportowanej listy, jeśli podana nazwa kuponu odpowiada tej, którą zaimportowaliśmy.

[3] Długość: parametr ten określa, ile znaków będzie miał wygenerowany automatycznie kupon. W przypadku pobierania kuponów z zaimportowanej listy ilość znaków podana w akcji reguły jest ignorowana, pobierany i przypisywany jest cały kupon, nawet jeśli w akcji ustawiliśmy mniejszą ilość znaków.

[4] Ważny: termin ważności (w dniach). Po upływie podanej liczby dni kupon rabatowy dezaktywuje się dla jego posiadacza i nie może być umieszczony w wysyłanym do niego e-mailu, SMS-ie, VMS-ie ani na dynamicznej stronie www (landing page).

Ważne: jeżeli na karcie kontaktu istnieje już kupon, zostanie on zastąpiony przez nowy. Kupony nie duplikują się na karcie kontaktu. Jeżeli importujemy własne kupony do systemu SALESmanago i na elemencie personalizowanym (np. pop-upy, landing pages, wiadomości e-mail) dodamy atrybut do zaciągania kuponów $cst.nazwakuponu$ to wówczas na karcie kontaktu automatycznie pojawi się informacja o tym, jaki kupon został przypisany do danego kontaktu .

Kupony można umieszczać w treści wiadomości marketingowych stosując polecenie $cst.nazwa_kuponu.coupon$, przykładowo dla kuponu o nazwie „kupon_pierwsze_zamowienie”  wyświetlenie go w e-mailu będzie możliwe po zastosowaniu polecenia $cst.kupon_pierwsze_zamowienie.coupon$.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Listopad 15 2023