Zarządzaj kontaktami: Uruchom regułę

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Uruchom regułę pozwala na ręczne uruchomienie reguły dla wybranych kontaktów. Aby reguła zadziałała wybrane kontakty muszą spełniać założenia zawarte w zdarzeniu wybranej reguły.

WAŻNE: Normalnie reguła uruchamia się automatycznie dla kontaktów, które spełnią założenia reguły. W tym miejscu możemy wymusić ponowne uruchomienie reguły dla wybranej grupy kontaktów.

Dodatkowo ilość uruchomień reguły dla jednego kontaktu ustawiona w regule jest respektowana w każdej sytuacji. Oznacza to, że próba uruchomienia reguły w zarządzaniu kontaktami dla kontaktu, który już „wyczerpał” swoją ilość uruchomień nie powiedzie się.

Przejdź do CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Ustaw kontakt jako aktualny/nieaktualny zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Uruchom wybraną regułę – zaznaczenie tej opcji spowoduje uruchomienie wybranej reguły.

[2] Sprawdź warunki reguły – zaznaczenie tej opcji spowoduje sprawdzenie, czy wybrane kontakty pomimo spełnienia założeń reguły w zdarzeniach również spełniają założenia z warunków. Jeśli tak, dopiero wówczas akcja z reguły zostanie wykonana. Warunki są sprawdzane od razu (ustawiony w regule czas, po którym ma zostać sprawdzony warunek w tym miejscu nie jest respektowany). Niezaznaczenie tej opcji przyczyni się do uruchomienia reguły bez konieczności spełnienia warunków przez kontakt.

WAŻNE: Jeśli w regule ustawiony jest czas po jakim akcja ma zostać spełniona (np. wyślij wiadomość email po 10 godzinach), wówczas przy uruchomieniu reguły w tym miejscu czas ten będzie respektowany.

Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023