Zarządzaj kontaktami: Ustaw kontakt jako aktualny/nieaktualny

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Ustaw kontakt jako aktualny / nieaktualny pozwala na zmianę statusu kontaktu np. oznaczenia go jako nieaktualny. Taki kontakt będzie w systemie oznaczony szarą kropką. Do takiego kontaktu nie zostanie wysłana żadna wiadomość z systemu SALESmanago. Natomiast kontakt będzie znajdował się w bazie kontaktów oraz wszystkie inne operacje będzie można wykonywać na nim.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj 


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Ustaw kontakt jako aktualny/nieaktualny zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

Domyślnie po przejściu do akcji Zmień status zapisu na mailingi jest w niej zaznaczona opcja brak zmian.

[1] Oznacz jako nieaktualny – wybór tej opcji spowoduje przypisanie kontaktowi statusu nieaktualnego.

[2] Oznacz jako aktualny – wybór tej opcji spowoduje przypisanie kontaktowi tego samego statusu jaki miał przed zmianą na nieaktualny.

Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808