Zarządzaj kontaktami: Ustaw scoring

SALESmanago udostępnia narzędzie do masowego zarządzania grupami kontaktów. Jednym ze sposobów takiego zarządzania  jest wykonywanie grupowych akcji dla poszczególnej grupy kontaktów. W SALESmanago możesz to zrobić w panelu Zarządzaj, gdzie możesz wybrać z listy interesujące Cię akcje. Akcja Ustaw scoring pozwala na dodanie wartości liczbowej wybranej przez Ciebie dla grupy kontaktów.

Scoring odzwierciedla aktywność kontaktów. Każdemu kontaktowi przypisywane są punkty scoringowe w zamian za wykonaną aktywność np. otworzenie e-maila, kliknięcie linka w e-mailu lub odwiedziny na wybranej stronie internetowej.

Przejdź do CDP → Lista kontaktów → Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie zaznacz akcję Ustaw scoring z listy akcji przedstawionej na ilustracji powyżej. Następnie przejdź do ustawień akcji.

[1] Zaznacz opcję ustaw scoring.

[2] Ilość punktów – wprowadź ilość punktów, jaka ma zostać ustawiona dla wybranej grupy kontaktów przez zarządzanie kontaktami. Wtedy kontaktom zostanie nadana nowa wartość scoringu.

PRZYKŁAD: Jeśli scoring danego kontaktu wynosi 100, a 10 jest nową wartością dla scoringu tego kontaktu, wtedy scoring kontaktu będzie wynosił 10. 

Potwierdź akcję naciskając przycisk Wykonaj akcje, który znajduje się na dole listy akcji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022