Zarządzaj kontaktami: Etapy sprzedażowe

Ogółem wszystkich działań handlowych jest tzw. lejek sprzedaży (zwany także pipeline). Realizacja procesu sprzedaży polega na przesuwaniu prospektów do wyższych faz (po spełnieniu odpowiednich warunków) aż do momentu podpisania umowy czyli zmianie prospektu w projekt. SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można wybrać akcję Etapy sprzedażowe i wybrać kontakty, które chcesz dodać lub usunąć z wybranych etapów w lejkach sprzedażowych SALESmanago.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Etapy sprzedażowe zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Dodaj do wybranego etapu sprzedażowego – zaznaczenie opcji pozwala na przypisanie kontaktów do konkretnego etapu sprzedażowego. Z rozwijanej listy należy wybrać lejek sprzedażowy.

[2] Wybierz etap z lejka sprzedażowego, do którego zostaną dodane kontakty.

[3] Usuń z etapu sprzedażowego – zaznaczenie tej opcji pozwala na usunięcie kontaktów z wybranego etapu sprzedażowego.

[4] Wybierz etap z lejka sprzedażowego, z którego kontakty zostaną usunięte.

 Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808