Przykład wykorzystania lejka sprzedażowego

Wdrożenie lejka sprzedażowego to proces, który może wymagać stworzenia kilku współpracujących ze sobą reguł automatyzacji, ale zdecydowanie warto poświęcić na to czas. W tym artykule możesz krok po kroku przyjrzeć się temu procesowi na przykładzie lejka i sześciu reguł zaprojektowanych pod kątem przekształcania kontaktów w potencjalnych klientów.

Ponadto, pod adresem pomoc.salesmanago.pl/tworzenie-kampanii-sprzedazowych znajdziesz dokładny opis procesu tworzenia kampanii sprzedażowej, instrukcję tworzenia lejków oraz interpretacji analityki lejków.

Wysyłka oferty odpowiedniej do zaangażowania kontaktu

Poniższy przykład dotyczy wysyłki 2 wiadomości  – oferty ogólnej („Oferta”) i szczegółowej („super oferta”). Oczywiście, lead nurturing może składać się z większej ilości wiadomości, zależnie od zapotrzebowania kampanii.

.

KROK 1 – Przygotowanie lejka i pierwszej reguły

Żeby stworzyć lejek sprzedażowy przejdź do CDP -> Kampanie i Lejki -> Dodaj nową kampanię. Otworzy się okno tworzenia lejka sprzedażowego.

new_funnelPL

1 Nazwa lejka.

2 Potencjalna przewidywana wartość kontaktu – przewidywana średnio wartość jednego kontaktu w tym lejku, Możesz zmienić tę wartość dla pojedyńczych klientów na ich kartach kontaktu.

3 Grupa — dla uporządkowania w systemie.

4 Przyciski przesuwania i usuwania etapów.

5 Przycisk tworzenia nowych etapów — przykładowy lejek ma 4 etapy. Do 1 etapu kontakty zostaną dodane ręcznie w panelu Zarządzaj kontaktami. Do kolejnych etapów kontakty trafią już przez uruchomienia kolejnych reguł automatyzacji.

6 Zapisz — po skończeniu pracy nad lejkiem nie zapomnij go zapisać.

Celem tego lejka jest wychwycenie kontaktów, które są zainteresowane ofertą.

  • Na etapie 1 kontakty dostają podstawową ofertę.
  • Jeśli kontakt otworzy podstawową ofertę, trafi na 2 etap i otrzyma ofertę szczegółową, jeśli otworzy obie oferty, trafi na 3 etap.
  • Jeśli po tym kliknie link w drugiej wiadomości, trafi do 4 etapu.
  • Natomiast kontakty, które za pierwszym razem nie otworzyły wiadomości, otrzymają ją ponownie.

.

Teraz przejdź do Procesy Automatyzacji → Reguły Automatyzacji → Dodaj Nową Regułę.

Celem tej reguły jest włączenie kontaktów do lejka i wysłanie im podstawowej oferty. Ta reguła ma tylko dwie akcje. Ponieważ będzie uruchomiona ręcznie (w CDP → Zarządzaj kontaktami), nie ma konieczności dodawania zdarzeń ani warunków.

rule1PL

Kliknij 1 Dodaj akcje i znajdź Wyślij e-mail do kontaktu i Dodaj kontakt na etap w lejku. Następnie przejdź do ustawień pierwszej z akcji 2

.

action1_clockPL

Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać. W przypadku tego przykładu będzie to „Oferta”. Zapisz zmiany. Następnie otwórz ustawienia drugiej akcji 3

.

action2_cogPL

Wybierz wcześniej stworzony lejek i ustaw etap na pierwszy. Zapisz zmiany. Zapisz regułę. Przejdź do tworzenia kolejnej reguły.

.

KROK 2 — Przygotowanie drugiej reguły

Druga reguła ma na celu przesłanie bardziej szczegółowej oferty do kontaktów, które otworzyły mail ze zwykłą ofertą.

rule2PL

Kliknij 1 Dodaj zdarzenia i znajdź Kontakt otworzył e-mail. Następnie dodaj dwie akcje 2  — Wyślij e-mail do kontaktu i Dodaj kontakt na etap w lejku. Następnie przejdź do ustawień zdarzenia 3

.

event1_cogPL

Wybierz wiadomość, której otwarcie ma być liczone jako zdarzenie. Zapisz zmiany. Następnie przejdź do ustawień pierwszej z akcji 4

.

action3_clockPL

Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać. Na przykładzie jest to wiadomość ze szczegółową ofertą — „super oferta”. Następnie ustaw Wyślij po na wybraną liczbę i jednostkę czasu, potem  Zapisz zmiany. Następnie otwórz ustawienia drugiej akcji 5

.

action4_cogPL

Wybierz wcześniej stworzony lejek i ustaw etap na drugi. Zapisz zmiany. Zapisz regułę. Przejdź do tworzenia kolejnej reguły.

.

KROK 3 — Przygotowanie trzeciej reguły

Trzecia reguła ma na celu rozpoznawanie kontaktów, które trafiły na 1 etap lejku i otrzymały podstawową ofertę, ale jej nie otwarły.

rule3PL

Kliknij 1 Dodaj zdarzenia i znajdź Kontakt został dodany do etapu w kampanii. Następnie 2 dodaj warunek Kontakt otworzył e-mail oraz 3 akcję — Wyślij e-mail do kontaktu. Następnie przejdź do ustawień zdarzenia 4

.

event2_cogPL

Wybierz wcześniej stworzony lejek i ustaw etap na pierwszy. Zapisz zmiany. Następnie przejdź do ustawień sprawdzania warunku 5

.

arrow_clockPL

Zaznacz Sprawdź warunki i ustaw, po jakim czasie od wystąpienia zdarzenia ma się to stać. Zapisz zmiany. Następnie przejdź do ustawień warunku 6

.

condition_cogPL

W tej akcji konieczne jest dodanie warunku Kontakt otworzył email z modyfikatorem NIE odwracającym działanie warunku. Dzięki temu warunek zostanie spełniony, jeśli kontakt nie otworzy e-maila. Zapisz zmiany i przejdź do ustawień akcji 7

.

action5_clockPL

Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać. Będzie to znowu „Oferta” — być może teraz kontakt zainteresuje się wiadomością. Zapisz zmiany. Następnie zapisz regułę i przejdź do tworzenia kolejnej reguły.

.

KROK 4 — Przygotowanie czwartej reguły

Czwarta reguła ma na celu wykrycie, które kontakty otworzyły mail z ofertą szczegółową, a następnie wysłanie powiadomienia do ich głównych właścicieli.

rule4_PL

Kliknij 1 Dodaj zdarzenia i znajdź Kontakt otworzył e-mail. Następnie 2 dodaj dwie akcje — Dodaj kontakt na etap w lejku Wyślij alert do użytkownika. Następnie przejdź do ustawień zdarzenia 3

.

event3_cogPL

Wybierz wiadomość, której otwarcie ma być liczone jako zdarzenie – w tym przykładzie będzie to „super oferta”. Zapisz zmiany i przejdź do ustawień pierwszej z akcji 4

.

action6_cogPL

Wybierz wcześniej stworzony lejek i ustaw etap na trzeci. Zapisz zmiany. Następnie otwórz ustawienia drugiej akcji 5

.

action7_cogPL

Wprowadź krótki opis alertu, a potem zaznacz checkbox tak jak na obrazku. Zapisz zmiany, zapisz regułę i przejdź do tworzenia kolejnej reguły.

.

KROK 5 — Przygotowanie piątej reguły

Piąta reguła jest podobna do poprzedniej. Ma na celu wykrycie, które kontakty kliknęły link w mailu z ofertą szczegółową, a następnie wysłanie powiadomienia do ich głównych właścicieli.

rule5_PL

Kliknij 1 Dodaj zdarzenia i znajdź Kontakt kliknął link w e-mailu. Następnie 2 dodaj dwie akcje — Dodaj kontakt na etap w lejku Wyślij alert do użytkownika. Następnie przejdź do ustawień zdarzenia 3

.

event4_cogPL

Wybierz wiadomość, której kliknięcie ma być liczone jako zdarzenie. Zapisz zmiany i przejdź do ustawień pierwszej z akcji 4

WSKAZÓWKA: ** w URL oznacza, że kontakt może kliknąć jakikolwiek link w tej wiadomości (oczywiście do strony z kodem monitorującym), ale możesz wprowadzić tu też konkretny URL.

.

action8_cogPL

Wybierz wcześniej stworzony lejek i ustaw etap na czwarty. Zapisz zmiany. Następnie otwórz ustawienia drugiej akcji 5

.

action9_cogPL

Wprowadź krótki opis alertu, a potem zaznacz checkbox tak jak na obrazku. Zapisz zmiany i regułę, a następnie przejdź do tworzenia ostatniej reguły.

.

KROK 6 — Przygotowanie szóstej reguły

Szósta reguła ma na celu ponowne wysłanie oferty szczegółowej do kontaktów, które otworzyły ofertę podstawową (i tym samym trafiły do 2 etapu w lejku), ale nie otworzyły oferty szczegółowej (czyli w praktyce „utknęły” na 2 etapie).

rule7PL

Kliknij 1 Dodaj zdarzenia i znajdź Kontakt został dodany do etapu w kampanii. Następnie 2 dodaj warunek Kontakt otworzył e-mail oraz 3 akcję — Wyślij e-mail do kontaktu. Następnie przejdź do ustawień zdarzenia 4

.

event5_cogPL

Wybierz wcześniej stworzony lejek i ustaw etap na drugi. Zapisz zmiany. Następnie przejdź do ustawień warunku 5

.

condition2_cogPL

W tej akcji konieczne jest dodanie warunku Kontakt otworzył email z modyfikatorem NIE odwracającym działanie warunku. Dzięki temu warunek zostanie spełniony, jeśli kontakt nie otworzy emaila. Zapisz zmiany i przejdź do ustawień akcji 6

.

action10_clockPL

Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać. Będzie to ponownie „super oferta”. Zapisz zmiany. Następnie zapisz regułę.

.

KROK 7 — Uruchomienie kampanii

Nadszedł czas, żeby przetestować stworzone reguły w praktyce. Przejdź do CDP → Zarządzaj kontaktami.

l33tPL

W polu Kontakt możesz wpisać ‚all’ – pojawi się opcja wybrania wszystkich kontaktów w bazie. Istnieje też możliwość wprowadzenia kontaktów ręcznie albo według kryteriów (przyciski po prawej).

.

crmPL

Znajdź opcję Uruchom regułę, wybierz odpowiednią regułę i naciśnij przycisk OBEY_PL żeby uruchomić tę regułę ręcznie. Rozpocznie się wysyłka oferty podstawowej dla wybranych kontaktów, które jednocześnie zostaną umieszczone w pierwszym etapie lejku.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022