Zarządzaj kontaktami: Dodaj notatkę

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Dodaj notatkę pozwala na przypisywanie jednej notatki do wielu kontaktów na raz.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Dodaj notatkę zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Zaznacz opcję dodaj notatkę.

[2] Notatka – wprowadź treść notatki.

WSKAZÓWKA: Notatka może mieć dowolną długość.

[3] Prywatna (widoczna tylko przez  autora) jeśli zależy nam, aby notatka była widoczna tylko dla użytkownika, który dodał tę notatkę do kart kontaktów, należy zaznaczyć tę opcję.

Aby potwierdzić kliknij przycisk Wykonaj akcje, który znajduje się poniżej listy akcji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808