Zarządzaj kontaktami: Dodaj/usuń tag kontaktu

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Dodaj/usuń tag kontaktu umożliwia przypisanie tagu dla wybranej grupy kontaktów lub jego usunięcie.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Dodaj/usuń tag kontaktu zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Dodaj tag – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie tagów wyszczególnionych w polu tekstowym Tagi poniżej.

Tagi: wprowadź nazwę tagu, który zostanie dodany masowo do kontaktów. Można dodać więcej tagów, należy je wtedy oddzielić przecinkiem.

WAŻNE: W nazwach tagów nie można stosować polskich liter oraz niektórych znaków specjalnych: ! # $ & * ” ‚
Można za to używać cyfr, znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych takich jak: – ( [ { ) ] } _ (nie sugerujemy używania spacji).

System automatycznie zmieni niedozwolone znaki na underscore, a polskie litery na te bez znaków specjalnych. Dodatkowo – wszystkie tagi automatycznie zostaną zapisane wielkimi literami. Pamiętaj, że przecinek rozdziela frazę na oddzielne tagi.


[2] Ze szczegółu kontaktu – po zaznaczeniu opcji można przypisać tag, taki jak wartość detalu. Przydatna opcja, jeżeli chcesz mieć możliwość szybkiego odfiltrowania kontaktów wg detali lub kierować mailingi w zależności od tego jaką wartość detalu ma kontakt.

[A] Nazwa szczegółu – podaj nazwę szczegółu

[B] Prefix – podaj wartość szczegółu.

[C] Scoring tagu – wprowadź liczbę punktów, która będzie przypisywana do danego tagu.


[3] Usuń tag – zaznaczenie tej opcji spowoduje usunięcie tagów wyszczególnionych w polu tekstowym Tagi poniżej.

Tagi: wprowadź nazwę tagu, który zostanie usunięty od kontaktów. Można usunąć więcej tagów, należy je wtedy oddzielić przecinkiem.

Potwierdź akcję przyciskiem Wykonaj akcje, który znajduje się na dole listy akcji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808