Zarządzaj kontaktami: Wykryj płeć

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Wykryj płeć pozwala na przypisanie odpowiednich tagów z rozróżnieniem na płeć. Identyfikacja ta przebiega na podstawie imienia podanego w polu NAZWA kontaktu. System rozróżnia tylko polskie, czeskie i węgierskie imiona.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Wykryj płeć zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Wykryj płeć – zaznacz opcję, by umożliwić wykonanie tej akcji.

[2] Wybierz kraj – wybierz kraj zamieszkania kontaktów, dla których będzie przeprowadzona weryfikacja płci. Opcje do wyboru to Polska, Czechy oraz Węgry.

[3] Pozycja, na której jest imię – należy określić, na której pozycji znajduje się imię w polu NAZWA kontaktu.

[4] Tag dla kobiet – wprowadź nazwę tagu, który zostanie przypisany kontaktom zidentyfikowanym jako kobieta.

[5] Tag dla mężczyzn – wprowadź nazwę tagu, który przypisany kontaktom zidentyfikowanym jako mężczyzna.

[6] Tag, gdy nie dopasowano –  wprowadź nazwę tagu, który będzie przypisany kontaktom których płeć nie została zidentyfikowana.

Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808