Zarządzaj kontaktami: dodaj zdefiniowane grupy odbiorców

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Dodaj zdefiniowane grupy odbiorców pozwala na tworzenie grup kontaktów, do których w prosty sposób zaadresujesz wiadomości.

Przejdź do CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Dodaj zdefinowaną grupę odbiorców zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Zaznacz opcję Zapisz wybranych adresatów jako szablon.

[2] Wprowadź nazwę dla wybranych adresów – wpisz nazwę identyfikującą grupę adresatów w systemie.

Aby potwierdzić wybrane ustawienia należy kliknąć przycisk Wykonaj akcje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022