Zarządzaj kontaktami: Zmień status zapisu na mailingi

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Zmień status zapisu na mailingi pozwala na zmianę statusu z opt-in na opt-out lub odwrotnie.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Zmień status zapisu na mailingi zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

Domyślnie po przejściu do akcji Zmień status zapisu na mailingi jest w niej zaznaczona opcja brak zmian.

[1] Zapisz kontakt – wybór tej opcji spowoduje przypisanie statusu opt-in do wybranego kontaktu.

[2] Wypisz kontakt – wybór tej opcji spowoduje przypisanie statusu opt-out do wybranego kontaktu.

Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808