Selektory do adresowania wysyłek

Selektory służą do grupowania kontaktów w oparciu o wspólne cechy, takie jak lokalizacja, segment dynamiczny czy status zgody. Możesz ich używać do adresowania kampanii zamiast adresów e-mail, czy tagów.

WAŻNE: Planowane mailingi trafiają na serwer wysyłkowy już w momencie wpisania do harmonogramu. Zmiany wprowadzone w późniejszym terminie nie zadziałają wstecz Dowiedz się więcej o planowaniu i zmienianiu kampanii email

Selektory możesz zastosować wszędzie, gdzie jest możliwy wybór kontaktów, między innymi w Zarządzaniu kontaktami 

CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj

oraz przy Eksporcie kontaktów do pliku

                                                              CRM => Lista kontaktów => Eksport 


UWAGA: Możesz używać selektorów zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej. W nawiasach kwadratowych umieszczone zostały ich angielskie odpowiedniki.

  • tag: [tag:] – adresy z danego tagu ,
  • zgoda_potwierdzona: [consent_confirmed:] – adresy kontaktów, które w momencie sprawdzania posiadają aktywną zgodę, wyraziły zgodę i jeszcze jej nie cofnęły:
  • otwarto: [opened:] – adresy, które otworzyły wiadomość z danego mailingu,
  • nie_otwarto: [not_opened:] – adresy, które nie otworzyły wiadomości z danego mailingu,
  • kliknięto: [clicked:] – adresy, które kliknęły wiadomość z danego mailingu,
  • nie_kliknięto: [not_clicked:] – adresy, które nie kliknęły wiadomości z danego mailingu,
  • wysłano: [sent:] – adresy, do których został wysłany dany mailing,
  • zaplanowano: [planned:] – adresy do których wysyłka została zaplanowana,
  • monitorowane: [monitored:] – kontakty monitorowane,
  • niemonitorowane: [not_monitored:] – kontakty niemonitorowane
  • wypisane: [opted_out:] – kontakty, które wypisały się z mailingów,
  • zapisane: [opted_in:] – kontakty zapisane do mailingu,
  • sms_zapisane: [phone_opted_in:] – kontakty, które są zapisane na otrzymywanie wiadomości SMS,
  • sms_wypisane: [phone_opted_out:] – kontakty, które są wypisane z otrzymywanie wiadomości SMS,
  • jedna_wiadomość_tygodniowo: [one_message:] – kontakty, które podczas wypisu z wysyłek wyraziły zgodę na otrzymywanie nie więcej niż jednej wiadomości tygodniowo. O tym, jaka wiadomość zostanie wysłana do kontaktu decyduje pierwszeństwo zakolejkowania wiadomości w przedziale od poniedziałku do niedzieli.
  • wszystkie_kontakty: [all:] – wszystkie kontakty w bazie,
  • stan: [state:] – klient, potencjalny, partner, inny,
  • lejek: [funnel:] – adresy z danego lejka,
  • etap: [stage:] – adresy z danego etapu w lejku,
  • usunięte: [deleted:] – kontakty usunięte,
  • błędne: [invalid:] – kontakty niepoprawne,
  • wydarzenie: [event:] [nazwa wydarzenia] – kontakty zapisane na wydarzenie,
  • sms_wysłany: [sent_sms:] – kontakty, do których wysłaliśmy daną wiadomość SMS,
  • urodziny: [birthday:] – dla kontaktów, które mają urodziny:
   • dziś – wybierz urodziny: dziś,
   • jutro – wybierz urodziny: jutro,
   • za 7 dni (licząc od jutra) – wybierz urodziny: za 7 dni,
   • w wybranym miesiącu – urodziny: 01, gdzie dla miesięcy styczeń-wrzesień numer miesiąca poprzedzamy 0 a urodziny: 10, gdzie dla miesięcy październik-grudzień numeru miesiąca nie poprzedzamy 0.
   • w dowolnie podanej dacie (format dd-mm np: urodziny:15-01)

Ważne: Należy pamiętać o myślniku pomiędzy dniem, a miesiącem.

UWAGA: W poniższych przykładach (miasto, kraj, województwo, kod_pocztowy) ważne jest, aby zdefiniować przykład i podać wartość selektora po znaku specjalnym “:”. Np. miasto: Kraków.

  • miasto: [city:] – wybieranie po mieście w adresie kontaktu,
  • kraj: [country:] – wybieranie po kraju w adresie kontaktu,
  • województwo: [province:] – wybieranie po województwie w adresie kontaktu
  • kod_pocztowy: [post_code_prefix:] – wybieranie po kodzie pocztowym.
  • właściciel: [owner:] – kontakty, których właścicielem jest podane konto,
  • główny_właściciel: [main_owner:] – kontakty, których głównym właścicielem jest podane konto,
  • pierwszy_zakup: [first_purchase:] – selektor odnoszący się do pierwszego zakupu produktu, dostępne warianty poniżej:

Przykład zastosowania selektora „pierwszy_zakup” – ustawienie e-maila cyklicznego, który będzie wysyłany do klientów, którzy dokonali pierwszego zakupu w wybranym czasie. Może być to e-mail z kodem rabatowym, który zostanie wysłany do użytkowników, którzy dokonali pierwszego zakupu rok temu.

  • ostatni_zakup: [last_purchase:] – selektor odnoszący się do ostatniego zakupu produktu,  dostępne warianty poniżej:

Selektory dla klientów posiadających moduł analityka predykcji churnu klienta i transakcji:

 • predykcja churnu klienta
  • churn_probability_low
  • churn_probability_medium
  • churn_probability_high
  • churn_probability_very_high
 • predykcja wystąpienia następnej transakcji
  • purchase_probability_low
  • purchase_probability_medium
  • purchase_probability_high
  • purchase_probability_very_high

Selektory dla klientów posiadających moduł segmenty dynamiczne: 

  • segment_dynamiczny: [dynamic_segment:] – kontakty znajdujące się w wybranym dynamicznym segmencie.

Selektory Programu Lojalnościowego: 

  • program_lojalnościowy_etap: [loyalty_program_threshold:] – kontakty znajdujące się w wybranym progu Programu Lojalnościowego.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808