Predefiniowane segmenty do adresowania wysyłek

Segmenty służą do grupowania kontaktów w oparciu o wspólne cechy, takie jak lokalizacja, segment dynamiczny czy status zgody. Możesz ich używać do adresowania kampanii zamiast adresów e-mail, czy tagów.

Selektory możesz zastosować wszędzie, gdzie jest opcja wyboru kontaktów, między innymi w Centrum Segmentacji Kontaktów

Segmentacja => Centrum Segmentacji Kontaktów => Dodaj/Edytuj Segment

 Zarządzaniu kontaktami 

CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj

oraz przy Eksporcie kontaktów do pliku

CDP => Lista kontaktów => Eksport 


Spis treści

 1. Lista selektorów
 2. Sposoby dodawania selektorów

 1. Lista selektorów

UWAGA: Możesz używać selektorów zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej. W nawiasach kwadratowych umieszczone zostały ich angielskie odpowiedniki.

 • Wszystkie kontakty [All contacts] – wszystkie kontakty w bazie
 • Tag [Tag] – adresy z danego tagu

WAŻNE: Wybór tego selektora otwiera listę, w której pokazany jest spis dostępnych tagów. Preferowane tagi możesz wyszukać w oknie szukaj, bądź wybrać z listy poniżej. Przy wyborze możesz zaznaczyć jeden, bądź więcej tagów. Liczba obok tagu wskazuje na ilość kontaktów, do których przypisany jest dany tag. Tagi dodawane są domyślnie ze spójnikiem „lub”. Oznacza to, że do segmentu trafią kontakty, które mają przypisany przynajmniej jeden z wybranych tagów.

 • Otwarto [Opened] – adresy, które otworzyły wiadomość z danego mailingu
 • Nie otwarto [Not opened] – adresy, które nie otworzyły wiadomości z danego mailingu
 • Kliknięto [Clicked] – adresy, które kliknęły wiadomość z danego mailingu
 • Nie kliknięto [Not clicked] – adresy, które nie kliknęły wiadomości z danego mailingu
 • Wysłano [Sent] – adresy, do których został wysłany dany mailing
 • Zaplanowano [Planned] – adresy do których wysyłka została zaplanowana
 • SMS wysłany [SMS sent] – kontakty, do których wysłano daną wiadomość SMS

WAŻNE: Dla selektorów tag, oraz selektorów dotyczących statusu wysyłki e-mail i SMS w okienku podpowiedzi wyświetlana jest tylko część wyników. Aby zawęzić kryteria należy wpisać 3 lub więcej znaków nazwy tagu/e-maila/SMS w polu wyszukiwania.

UWAGA: możesz wybrać kilka wysyłek z różnych grup zaznaczając odpowiednie checkboxy.

 • Zgoda potwierdzona [Consent confirmed] – adresy kontaktów, które w momencie sprawdzania posiadają aktywną zgodę, wyraziły zgodę i jeszcze jej nie cofnęły
 • Monitorowane [Monitored] – kontakty monitorowane
 • Niemonitorowane [Not monitored] – kontakty niemonitorowane
 • SMS zapisane [SMS opted in] – kontakty, które są zapisane na otrzymywanie wiadomości SMS
 • SMS wypisane [SMS opted out] – kontakty, które są wypisane z otrzymywanie wiadomości SMS
 • Zapisane [Opted in] – kontakty zapisane do mailingu
 • Wypisane [Opted out] – kontakty, które wypisały się z mailingów
 • Jedna wiadomość tygodniowo [One message a week] – kontakty, które podczas wypisu z wysyłek wyraziły zgodę na otrzymywanie nie więcej niż jednej wiadomości tygodniowo. O tym, jaka wiadomość zostanie wysłana do kontaktu decyduje pierwszeństwo zakolejkowania wiadomości w przedziale od poniedziałku do niedzieli
 • Usunięte [Deleted] – kontakty usunięte
 • Błędne [Invalid] – kontakty niepoprawne
 • Kontakt [Contact] – pojedyncze kontakty wyszukane po nazwie na liście
 • Stan [State] – klient, potencjalny, partner, inny
 • Urodziny [Birthday] – dla kontaktów, które mają urodziny:
  • dziś – wybierz urodziny: dziś,
  • jutro – wybierz urodziny: jutro,
  • za 7 dni (licząc od jutra) – wybierz urodziny: za 7 dni
  • w wybranym miesiącu – urodziny: 01, gdzie dla miesięcy styczeń-wrzesień numer miesiąca poprzedzamy 0 a urodziny: 10, gdzie dla miesięcy październik-grudzień numeru miesiąca nie poprzedzamy 0
  • w dowolnie podanej dacie (format dd-mm np: urodziny:15-01)

WAŻNE: Należy pamiętać o myślniku pomiędzy dniem, a miesiącem.

UWAGA: W poniższych przykładach (miasto, kraj, województwo, kod_pocztowy) ważne jest, aby zdefiniować przykład i podać wartość selektora po znaku specjalnym “:”. Np. miasto: Kraków.

 • Miasto [City] – wybieranie po mieście w adresie kontaktu

WAŻNE: aby kontakt trafił do segmentu, nazwa musi być dokładnie taka sama jak podana na karcie kontaktu. Należy uwzględnić rozbieżności w pisowni i możliwe błędy (np. Kraków, Cracow, Krakow itp.)

 • Kraj [Country] – wybieranie po kraju w adresie kontaktu
 • Województwo [Province] – wybieranie po województwie w adresie kontaktu
 • Kod pocztowy [Post code] – wybieranie po kodzie pocztowym
 • Prefiks kodu pocztowego [Post code prefix] – pierwsze cyfry kodu pocztowego
 • Właściciel [Owner] – kontakty, których właścicielem jest podane konto
 • Główny właściciel [Main owner] – kontakty, których głównym właścicielem jest podane konto
 • Lejek [Funnel] – adresy z danego lejka
 • Etap [Stage] – adresy z danego etapu w wybranym lejku

WAŻNE: kliknięcie w selektor etap otwiera okno, w którym jest spis dostępnych lejków sprzedażowych. Preferowane lejki możesz wyszukać w oknie, bądź wybrać z listy poniżej. Przy wyborze lejka możesz zaznaczyć checkbox przy nazwie lejka – wówczas grupą odbiorczą będą wszystkie kontakty znajdując się w danym lejku sprzedażowym. Jeśli klikniesz znak „⌄” zostanie rozwinięta lista pokazująca etapy znajdujące się w wybranym lejku. Zaznaczając checkbox przy danym etapie wybierasz grupę odbiorców należącą do danego etapu lejka.

 • Pierwszy zakup [First purchase] – selektor odnoszący się do pierwszego zakupu produktu, dostępne warianty poniżej:

Przykład zastosowania selektora „pierwszy_zakup” – ustawienie e-maila cyklicznego, który będzie wysyłany do klientów, którzy dokonali pierwszego zakupu w wybranym czasie. Może być to e-mail z kodem rabatowym, który zostanie wysłany do użytkowników, którzy dokonali pierwszego zakupu rok temu.

 • Ostatni zakup [Last purchase] – selektor odnoszący się do ostatniego zakupu produktu,  dostępne warianty poniżej:

 • Wydarzenie [Event] [nazwa wydarzenia] – kontakty zapisane na wydarzenie,

Selektory dla klientów posiadających moduł analityka predykcji churnu klienta i transakcji:

 • Predykcja churnu klienta
  • niska
  • średnia
  • wysoka
  • bardzo wysoka
 • Predykcja wystąpienia następnej transakcji
  • niska
  • średnia
  • wysoka
  • bardzo wysoka

Selektory dla klientów posiadających moduł segmenty dynamiczne: 

 • Segment dynamiczny [Dynamic segment] – kontakty znajdujące się w wybranym dynamicznym segmencie

Selektory Programu Lojalnościowego: 

 • Próg programu lojalnościowego [Loyalty program level] – kontakty znajdujące się w wybranym progu Programu Lojalnościowego

Wybierz segment – dodatkowo do adresowania wysyłki lub zarządzania kontaktami można wykorzystać wcześniej zdefiniowane grupy odbiorców. 

Kliknięcie w menu Wybierz segment [1] otwiera rozwijaną listę gotowych segmentów. Segment możesz wybrać wpisując nazwę w okienku wyszukiwarki [2] lub ręcznie przeglądając listę [3]. Aby wybrać właściwą grupę odbiorców należy kliknąć w jej nazwę na liście. Wybranie konkretnego segmentu spowoduje, że w oknach wyboru i wykluczenia kontaktów pojawią się selektory definiujące ten segment. Poniżej wyświetli się również lista filtrów zastosowanych dla danej grupy. Wszystkie elementy pojawią się w formie edytowalnej.

DEFINIOWANE GRUPY ODBIORCÓW ZA POMOCĄ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI >> 


 1. Sposoby dodawania selektorów

W kreatorze spotkasz się z trzema różnymi sposobami wybierania selektorów.

 • Wybierz z rozwijanego menu

Ta opcja wyboru selektora ma najmniej kroków. Pojawia się przy zdefiniowanych segmentach jak np. Wszystkie kontakty czy Monitorowane, które nie wymagają dookreślenia.

Aby skorzystać z tego sposobu rozwiń menu [1], a następnie wybierz z listy interesujący segment [2]. Po kliknięciu segment automatycznie pojawi się na liście wybranych selektorów.

 • Zaznacz checkbox przy wybranej opcji

Przy selektorach wymagających dodatkowego zawężenia i dookreślenia najczęściej wyboru dokonuje się zaznaczając checkboxy przy odpowiednich opcjach.

Aby wybrać odpowiednie zawężenia należy zaznaczyć odpowiednie checkboxy [1]. Jeśli lista jest długa, można skorzystać z okna wyszukiwarki i zacząć wpisywać nazwę szukanej opcji [2]. Można też zaznaczyć wszystkie opcje jednym kliknięciem [3], a potem na przykład odznaczyć kilka niepożądanych. Jest to szczególnie przydatne jeśli lista jest szczególnie długa i będzie wykorzystana prawie w całości, z kilkoma wyjątkami.

Może się też zdarzyć tak, że wybrany selektor będzie miał więcej niż jeden wariant. 

Dzieje się tak na przykład w przypadku selektora Ma urodziny w wybranym miesiącu. Żeby stworzyć precyzyjny segment należy rozwinąć menu z dostępnymi opcjami [1] i z rozwijanej listy wybrać jedną lub więcej opcji [2].

 • Wprowadź manualnie 

Przy niektórych selektorach do adresowania wysyłek można spotkać się z trzecią opcją wyboru. Niektóre selektory należy wprowadzić manualnie. Tyczy się to zwłaszcza tych, które nie są wbudowaną opcją systemową a np. szczegółem definiowanym przez użytkownika. 

W przypadku tej opcji wyboru należy wpisać konkretne wyrażenia w okienku [1] a następnie zatwierdzić, żeby pojawiło się poniżej na liście [2]. Do zatwierdzenia można użyć spacji lub przecinka. 

WAŻNE: żeby selektory wpisywane manualnie zadziałały muszą być identyczne z tym, co jest na karcie kontaktu. Jeśli zatem szczegół wprowadzany jest przez klienta, warto wziąć pod uwagę różne literówki i wersje pisowni danego wyrazu (np. Kraków, krakow, Cracow itp.).

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022