Dodaj Custom Audience

Przy integracji z Facebook Ads możemy stworzyć tak zwaną grupę odbiorców Custom Audience. Istnieje możliwość stworzenia nowej grupy lub wybrania już istniejącej.

WAŻNE: Mechanizm działania funkcjonalności Custom Audience polega na dopasowywaniu adresów e-mail użytkowników oraz numerów telefonów, np. kiedy użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku na innym adresie niż ten, który znajduje się w bazie SALESmanago, kontakt może zostać dopasowany na podstawie numeru telefonu, jeżeli numer podany na Facebooku i w bazie są takie same.

WAŻNE: Aby móc tworzyć lub edytować Custom Audience ważne jest połączenie SALESmanago z Facebook Ads. Więcej informacji jak autoryzować integrację znajduje się tutaj >> 

Przejdź do Social Media => Custom Audience => Dodaj Custom Audience


Następnie należy podać:

[1] Nazwa – dodajemy nazwę custom audience, którą będziemy mogli użyć do identyfikacji custom audience w systemie lub wybrać istniejącą grupę, do której chcemy dodać lub usunąć kontakty znajdujące się w SALESmanago (pole obowiązkowe do uzupełnienia).

[2] Opis – podajemy krótki opis Custom Audience.

[3] Link opt-out –  można w wygenerować na stronie Facebooka link opt-out link zawierający treść, która pojawi się użytkownikowi, który wyłączy reklamę na Facebooku.

[4] Konto reklamowe – jeżeli mamy autoryzowane więcej kont możemy wybrać do którego konta zamierzamy przypisać Custom Audience lub z którego konta chcemy edytować grupę (pole obowiązkowe do uzupełnienia).

[5] Reguły automatyzacji – można dodać kontakty do Custom Audience za pomocą scenariuszy (wybieramy jeden). Wybierając tą opcję kontakty będą dodawane / usuwane automatycznie z custom audience, w momencie spełnienia zdefiniowanego zdarzenia (mechanizm ten działa na podstawie mechanizmu reguł automatyzacji).

Uwaga:

  • Minimalna liczba kontaktów w grupie Custom Audience wynosi 1 000.
  • Wartość -1 w kolumnie „Estimate size” – Wartość -1 przy requeście API do Facebooka, jest zwracana dla szacunkowej wielkości Custom Audience, gdy wartość nie jest dostępna (w panelu administratora grup na Facebook). Taka grupa ma  status code 200 zwracaną przez Facebook co zgodnie z dokumentacją >> mówi o tym że “Ta grupa odbiorców jest gotowa do użytku”. Wszystkie dane jakie otrzymujemy płyną bezpośrednio z Facebooka i SALESmanago nie ma wpływu na to, że Facebook nie zwraca czasami dokładnej liczby kontaktów.

Możemy również użyć drugiego sposobu dodawania Custom Audience, za pomocą zarządzania ręcznego.

[6] Zarządzanie ręczne – w tym miejscu możemy wybrać grupę kontaktów, która automatycznie zostanie wysłana do Custom Audience. W ten sposób możemy określić grupę kontaktów, która ma zostać dodana do Custom Audience lub usunięta (jeśli kontakty pokryją się z tymi, które są już w stworzonej wcześniej custom audience).

 

 

[7] Dodaj użytkowników – za pomocą reguł automatyzacji możemy w prosty sposób dodawać oraz usuwać grupę Custom Audience, wykonywać taką akcję równolegle lub np. tylko usuwać Custom Audience [8]. Jeżeli chcemy rozbudować grupę możemy to ustawić w regułach automatyzacji. W tym celu wybieramy z menu Procesy Automatyzacji -> Dodaj nową regułę.

WAŻNE: określenie grupy kontaktów odbywa się na tej samej zasadzie co np. określanie grupy adresatów do wysyłki wiadomości.

pol

[6a] Wprowadź adresatów.

[6b] Wyklucz adresatów.

Więcej na temat adresowania wysyłki kliknij tutaj >>

[7] Zapisz – kliknij aby zapisać zmiany ale dalej pozostać w zakładce edycji.

[8] Zapisz i zamknij – zapisz zmiany i zamknij kreator Custom Audience.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022