Akcja: dodaj/usuń kontakt w grupie Custom Audiences

SALESmanago umożliwia swoim użytkownikom targetowanie reklam na portalu Facebook. Konstruując dowolną regułę automatyzacji, za pomocą poniższej akcji możemy:

• automatycznie dodawać i usuwać osoby z danej grupy,
• tworzyć nowe grupy odbiorców,
• obsługiwać wiele kont reklamowych i grup odbiorców.

fb

[1] Typ akcji: Dodaj/Usuń kontakt w grupie Custom Audiences,
[2] Akcja: możliwość wyboru dodania, bądź usunięcia kontaktu z grupy,
[3] Konto reklamowe: należy wybrać konto reklamowe, które używamy w Custom Audiences,
[4] Grupa odbiorców: wybierz grupę odbiorców, do której kontakt będzie dodany, bądź z której zostanie usunięty.

WAŻNE: W tym miejscu można wybrać opcję „Wszystkie”. Sprawdzane są wtedy wszystkie grupy utworzone na danym koncie reklamowym i kontakt jest dodawany lub usuwany ze wszystkich grup na raz. Należy jednak pamiętać, że integracja platformy SALESmanago z kontem reklamowym Facebooka odbywa się przy autoryzacji konta reklamowego. Facebook narzuca ograniczenia co do przesyłanych danych per 1 konto reklamowe. Przesyłanie danych odbywa się poprzez API i Facebook narzuca ograniczenia ok. 200 requestów na 1 godzinę. Do przesłania 1 kontaktu potrzeba 3 requesty (więc analogicznie dla 1 konta z trzema kontaktami potrzeba 9 requestów).

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808