Analityka Custom Audience

Analityka Custom Audience umożliwia podgląd wszystkich utworzonych grup odbiorców (Custom Audiences) przypisanych do kont reklamowych, które połączone są z Menedżerem reklam Facebooka oraz platformą SALESmanago. Pozwala również na podgląd szacunkowego przepływu kontaktów pomiędzy SALESmanago a grupami odbiorców.

WAŻNE: Za pośrednictwem platformy SALESmanago możemy zarówno dodawać nowe grupy odbiorców, jak i zarządzać grupami już istniejącymi. Czytaj więcej o dodawaniu nowej grupy odbiorców >>

 

Aby przejść do analityki Custom Audience, wybierz zakładkę Social Media => Custom Audience


           

[1] Konto reklamowe – wybierz konto reklamowe Facebook, dla którego chcesz wyświetlić dane.
[2] Okres – wybierz okres czasu, dla którego mają zostać wyświetlone dane.

[A] Przepływ kontaktów – wykres przedstawia przepływ wniosków o usunięcie i dodanie kontaktów, przesyłanych z platformy SALESmanago do Facebooka, w wybranym przedziale czasowym.

ds

[B] Grupy odbiorców z największą ilością wyświetleń – diagram pokazuje dane dotyczące grup odbiorców, które najczęściej wyświetlały daną kampanię. Po najechaniu kursorem na diagram zobaczymy liczbę wyświetleń przez daną grupę odbiorców w wybranym przedziale czasowym.
[C] Grupy odbiorców z najmniejszym CPA – diagram pokazuje dane dotyczące grup odbiorców, które posiadają najmniejszy wskaźnik CPA. Po najechaniu kursorem na diagram zobaczymy dane dotyczące poszczególnych grup.
[D] Grupy odbiorców z największym CPA – diagram pokazuje dane dotyczące grup odbiorców, które posiadają największy wskaźnik CPA. Po najechaniu kursorem na diagram zobaczymy dane dotyczące poszczególnych grup.

WAŻNE: CPA – Cost Per Action, “koszt za akcję” – jest to cena uzyskania jednej konwersji w danej kampanii reklamowej.

[E] Grupy odbiorców – w tym miejscu wyświetlana jest lista grup odbiorców danej kampanii, wraz z datami ich utworzenia, dostępnością (aby grupa odbiorców była dostępna, musi zawierać co najmniej 1000 kontaktów) oraz szacunkową wielkością (jest to przybliżona liczba kontaktów, do których może zostać skierowana kampania reklamowa).
[E1] Dodaj nową grupę odbiorców – kliknięcie w ten przycisk powoduje przekierowanie do kreatora kampanii, gdzie możesz utworzyć nową grupę odbiorców.
[E2] Szczegóły – kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegóły dla danej grupy odbiorców. W Szczegółach znajdziesz spis wszystkich kampanii, jakie zostały wystosowane do danej grupy odbiorców:

  • początek – data rozpoczęcia kampanii,
  • koniec – data zakończenia kampanii,
  • status – status aktywności kampanii,
  • zasięg – liczba osób, do których targetowana jest kampania,
  • wyświetlenia – liczba wyświetleń,
  • wydatki – całkowity budżet kampanii reklamowej.

[E2a] Zarządzaj – kliknięcie w ten przycisk powoduje przekierowanie do ekranu logowania na konto Facebook. Zaloguj się na swoje konto reklamowe, aby móc zarządzać kampanią.
[E3] Zarządzaj – kliknięcie w ten przycisk powoduje przekierowanie do narzędzia służącego do zarządzania grupą odbiorców.
[E4] Usuń – usuwa grupę odbiorców.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Listopad 15 2023