Analityka Custom Audience

Analityka Custom Audience pozwala nam na podgląd wszystkich stworzonych Custom Audiences przypisanych do kont reklamowych, które połączone są z Facebook Menadżer reklam i SALESmanago.

Ponad to pozwala nam na podgląd szacowanego przepływu kontaktów pomiędzy SALESmanago, a custom audiences.

WAŻNE: w SALESmanago możemy dodać nowe custom audience bądź zarządzać już istniejącym. Więcej informacji znajduje się tutaj >>

Aby przejść do analityki Custom Audience wybierz zakładkę Social Media -> Analityka Custom Audience

kdkdkdkdkdkdkdkd

[1] Konto reklamowe – wybierz konto reklamowe Facebook, w celu wyświetlenia dla niego danych poniżej.

[2] Przedział czasowy – wybierz przedział czasowy dla danych, które mają zostać wyświetlone w analityce.

[A] Przepływ kontaktów – na wykresie zostaną przedstawione dane dotyczące przepływu kontaktów, zarówno usuniętych jak i dodanych,  z wybranego przedziału czasowego.

ds

[B] Grupy odbiorców z największą ilością wyświetleń – z diagramu możemy wyczytać dane dotyczące grupy odbiorców, która najczęściej wyświetlała daną kampanię.

[C] Grupy odbiorców z najmniejszym CPA – na diagramie zostaną wyświetlone dane dotyczące grup odbiorców, które posiadają najmniejszy wskaźnik CPA. Po najechaniu myszą na diagram pojawią nam się procentowe dane dotyczące poszczególnej grupy.

[D] Grupy odbiorców z największym CPA – na diagramie zostaną wyświetlone dane dotyczące grup odbiorców, które posiadają największy wskaźnik CPA. Po najechaniu myszą na diagram pojawią nam się procentowe dane dotyczące poszczególnej grupy.

WAŻNE: CPA – Cost Per Action –  „płatność za akcję” jest to cena uzyskania jednej, określonej akcji wywołanej emisją wyświetlania kampanii reklamowej. CPA wyraża stosunek liczby akcji do kosztów kampanii.

cccc

[E] Grupy odbiorców – w tym miejscu zostanie wyświetlona lista z grupami odbiorców danej kampanii, data jej utworzenia, dostępność oraz szacunkowa wielkość, czyli do ilu kontaktów potencjalnie może zostać skierowana kampania reklamowa.

[E1] Dodaj nową grupę odbiorców – klikając w ten przycisk zostaniemy przekierowani do kreatora kampanii, gdzie będziemy mogli utworzyć nową grupę odbiorców.

[E2] Utwórz kampanię – klikając w ten przycisk zostaniemy przekierowani do kreatora kampanii, gdzie możemy utworzyć nową kampanię Facebook, dla wybranej custom audience.

[E3] Szczegóły – kliknij tutaj aby wyświetlić szczegóły dla danego Custom Audience. W szczegółach możemy znaleźć spis wszystkich kampanii, jakie zostały wystosowane do danego Custom Audience:

ppp

  • początek – data rozpoczęcia kampanii,
  • zasięg – ilość osób, do których targetowana jest reklama,
  • koniec – data zakończenia kampanii,
  • wyświetlenia – ilość wyświetleń,
  • status – status aktywności kampanii,
  • wydatki – całkowity budżet kampanii reklamowej,

[E3a] Przejdź do kampanii – przekierowuje na stronę kampanii Facebook.

[E4] Zarządzaj – klikając przycisk zarządzania zostaniemy przekierowani do ekranu logowania na konto Facebook. Zaloguj się na konto reklamowe aby móc zarządzać kampanią.

[E5] Usuń – usuwa grupę odbiorców.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808