Eksport kontaktów do pliku

W SALESmanago możemy przeprowadzić eksport kontaktów do pliku (np. arkusza kalkulacyjnego Excel). Przy przeprowadzeniu eksportu możemy poza wybraną grupą adresów e-mail wyeksportować dodatkowe informacje o kontaktach np. przypisane tagi, szczegóły, czy pełne dane subskrypcyjne. Należy pamiętać, że podczas eksportu NIE usuwamy kontaktów z bazy. Jeżeli przeprowadzimy eksport kontaktów później wybraną grupę kontaktów możemy ponownie zaimportować do systemu wraz z dodatkowymi informacjami (podczas importu jeśli kontakt istnieje w bazie nowe informacje na temat kontaktu zostaną dopisane).

Aby wyeksportować dane należy przejść do CRM -> Lista kontaktów -> Eksport, a następnie wybierz Eksport kontaktów.

2


[A] WYBÓR KONTAKTÓW

1

[A1] Nazwa pliku – należy nadać nazwę pliku, w celu łatwiejszej jego identyfikacji w systemie.

[A2] Wybierz kontakt –  aby wybrać kontakt trzeba wpisać nazwę, e-mail, telefon, tag… Możemy też odfiltrować kontakty w zależności od potrzeby używając SELEKTORÓW>> .

[A3] Pomiń kontakt – możemy także wyodrębnić kontakty, które nie powinny znaleźć się w w eksportowanym pliku.

[A4] Filtrowanie zaawansowane – dostępne są także szczegółowe filtry selekcjonowania kontaktów.

Aby przejść dalej klikamy Następne.


[B] ZAKRES DANYCH 

1

[B1] Wybierz zakres danych – należy wybrać, które dane chcemy eksportować:

  • tylko adresy e-mail (adres e-mail kontaktu oraz adres e-mail jego głównego właściciela),
  • dane subskrypcyjne (adres e-mail kontaktu oraz adres e-mail jego głównego właściciela, scoring kontaktu, informacja czy kontakt jest zaznaczony jako opt-out i ID kontaktu),
  • pełen zakres (adres email kontaktu oraz adres e-mail jego głównego właściciel, firma, nazwa, numer telefonu, fax, data urodzenia, ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, scoring, czy kontakt jest zaznaczony jako opt-out, ID kontaktu, tagi, scoring tagów, kiedy kontakt został utworzony, data ostatniej modyfikacji kontaktu, ostatnia wizyta kontaktu na monitorowanej stronie, informacja o tym czy kontakt ma ustawioną jedną wiadomość tygodniowo. Aby eksportować szczegóły należy wprowadzić je w Dodaj szczegół).

[B2] Dodaj szczegół – możliwe jest eksportowanie kontaktów z przypisanymi szczegółami. Szczegóły należy wprowadzić po przecinku.

[B3] Eksportuj tagi z karty kontaktów – możemy także eksportować tagi przypisane do kontaktów.

Aby przejść dalej klikamy Następne.


[C] USTAWIENIA DOSTĘPU

1

[C1] Wybierz folder  możemy wybrać folder, w którym ma zapisać się wiadomość w Repozytorium.

[C2] Ustaw dostęp – możemy wybrać czy eksportowany plik ma być widoczny dla innych użytkowników.

Aby eksportować kontakty klikamy Eksportuj.


Po kliknięciu Eksportuj wyświetlą nam się Ostatnio eksportowane. Jednocześnie może być aktywny tylko jeden eksport. Kolejne eksporty wykonują się co 15 minut.

1

Klikając Szczegóły wyświetlą nam się informacje o eksporcie.

2

Lista eksportów znajduje się w Repozytorium.

2


Po wykonanym eksporcie, otrzymamy wiadomość zawierającą raport.

3

Poniżej przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi.

4

WAŻNE: informacja o tym jak wyeksportować zdarzenia zewnętrzne przypisane kontaktom, znajduje się TUTAJ >>

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808