Eksport zdarzeń zewnętrznych

Program SALESmanago pozwala na wykonanie zbiorczego eksportu kontaktów wraz z informacjami o zdarzeniach zewnętrznych jakie zostały przypisane do kontaktu.

Eksport kontaktów nie przyczynia się do usunięcia kontaktów z bazy.

Dowiedz się jak przesyłane są zdarzenia zewnętrzne >>

Aby wyeksportować dane należy przejść do CDP -> Eksport kontaktów -> Eksport zdarzeń zewnętrznych.

1


[A] WYBÓR KONTAKTÓW

1

[A1] Nazwa pliku – należy nadać nazwę pliku, w celu łatwiejszej jego identyfikacji w systemie.

[A2] Wybierz kontakt –  aby wybrać kontakt trzeba wpisać nazwę, e-mail, telefon, tag… Możemy też odfiltrować kontakty w zależności od potrzeby używając SELEKTORÓW>> .

[A3] Pomiń kontakt – możemy także wyodrębnić kontakty, które nie powinny znaleźć się w w eksportowanym pliku.

[A4] Filtrowanie zaawansowane – dostępne są także szczegółowe filtry selekcjonowania kontaktów.

Aby przejść dalej klikamy Następne.


[B] ZAKRES DANYCH

3

[B1] Zdarzenia utworzone od – możemy eksportować wszystkie zdarzenia zewnętrzne lub wybrać konkretny przedział czasowy dla kontaktów, dla których zostały dodane zdarzenia zewnętrzne.

[B2] Typ zdarzenia – należy wybrać typ zdarzenia, z którego dane mają zostać eksportowane. Możemy zaznaczyć konkretne lub wyeksportować wszystkie zdarzenia zewnętrzne.

Przykład: jeżeli kontakt dokonywał zakupu i odwiedzał witrynę  w przeciągu zaznaczonego okresu czasu (np. miesiąca) to informacje o tych zdarzeniach zewnętrznych w tym określonym czasie zostaną eksportowane.

Aby przejść dalej klikamy Następne.


[C] USTAWIENIA DOSTĘPU

5

[C1] Wybierz folder  możemy wybrać folder, w którym ma zapisać się wiadomość w Repozytorium.

[C2] Ustaw dostęp – możemy wybrać czy eksportowany plik ma być widoczny dla innych użytkowników.

Aby eksportować zdarzenia zewnętrzne kontaktów klikamy Eksportuj.


Po kliknięciu Eksportuj plik zostanie automatycznie eksportowany i zostaniemy automatycznie przekierowani do Repozytorium.

2


Poniżej przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi z pełnym zakresem danych.

4

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022