Zdarzenie: nowe zdarzenie zewnętrzne

Zdarzenie to zachodzi gdy wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne. Zdarzenia typu External Events są jedną z metod przekazywania danych przez API, domyślnie służą do integrowania sklepów internetowych – między innymi zdarzeń dodania produktów do koszyka lub dokonania zakupu. Zdarzenia tego typu są głównym sposobem ustawienia wiadomość ratującej porzucony koszyk.

Dowiedz się jak przesyłane są zdarzenia zewnętrzne >>

zdarzenie

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: Wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne,

[2] Rodzaj zdarzenia: definiuje się go podczas integracji. Dla sklepów zintegrowanych domyślnie z SALESmanago zdarzenie typu koszyk/cart odpowiada za dodanie produktu do koszyka, natomiast zdarzenie zakup/purchase – za dokonanie zakupu. Do wyboru są jeszcze zdarzenia:

zdarzenie_2
[3] Sprawdź: jest to dodatkowa, niewymagana opcja pozwalająca na sprawdzanie dodatkowych parametrów np:

  • Wartość zdarzenia zewnętrznego.

zdarzenie 1

 

  • Produkty. Przekazuje się je przez API w specjalnej kolumnie. Produkty mogą być podane np. jako indywidualne ID, można przekazywać kilka produktów po przecinku.

zdarzenie 2

 

  • Szczegół dodatkowy. W razie potrzeby można przekazywać w zdarzeniu zewnętrznym do 10 dodatkowych, zdefiniowanych przez nas szczegółów, a następnie wykorzystać je w regule automatyzacji. Zdarzenie zadziała jeśli wartość przekazanego w zdarzeniu szczegółu będzie taka sama lub zawierała elementy tego szczegółu.

zdarzenie 3

 

  • Data zdarzenia. Każde zdarzenie zewnętrzne ma datę dodania przekazywaną w tablicy – nie musi być ona tożsama z rzeczywistym momentem przekazywania zdarzenia. W tym punkcie można ustalić branie pod uwagę zdarzeń nie starszych niż zadana w zdarzeniu data.
  • Data detalu. Oprócz zdarzenia zewnętrznego możemy ustawić datę detalu wprowadzonego przez API. Wybierz detal który ma wystąpić oraz ustaw przed lub po jakim czasie od wystąpienia detalu zostaną uruchomione kolejne elementy.

3

To zdarzenie musi być połączone z kolejnym elementem, wtedy na strzałce łączącej elementy wyświetli się ikona zegara, należy kliknąć na nią aby wyświetlić pop-up z ustawieniami. Kolejny element zostanie uruchomiony tylko jeżeli zaznaczymy checkbox: sprawdź warunki. Opcjonalnie możemy ustawić po jakim czasie od wystąpienia zdarzenia ma zostać sprawdzony kolejny element. Dodatkowo można ustawić aby element został sprawdzony ponownie po wybranym czasie.

2

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808