Eksportuj dane

W systemie SALESmanago istnieje możliwość eksportowania danych dla pracowników danej firmy. Aby przejść do tej opcji należy wybrać CDP-> Wykaz Firm i Pracowników -> Eksportuj dane

yyyyyy

[A]  Użytkownik – wybieramy użytkownika, dla którego zamierzamy wyeksportować poniższe dane:

[B] Wybierz zakres danych – w tym miejscu możemy wybrać, jakie dane zamierzamy eksportować; dostępne opcje to: wiadomości wysłane do wszystkich firm, zadania do wykonania dla wszystkich firm, zadania i wiadomości dla danej firmy, dodane firmy.

[C] Zakres czasowy – wybierz przedział czasowy, dla którego chcesz wyeksportować dane.

[D] Folder – wybieramy folder do którego chcemy eksportować kontakty.

[E] Eksportuj – kliknij aby eksportować kontakty.

Przykład eksportu danych:

  • wiadomości dla wszystkich firm

mail

  • zadania dla wszystkich firm

99035aee-248b-4084-bc96-2b27d7713ac9

  • zadania i wiadomości dla danej firmy

8eedfccf-8664-411a-a711-8eada2c57145

Więcej informacji na temat eksportu można znaleźć tutaj

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022