Eksport kontaktów wybranego użytkownika

W systemie SALESmanago istnieje możliwość eksportu kontaktów dla wybranego użytkownika. Aby przejść do eksportu należy w menu wybrać CDP->Import/eksport kontaktów i wybrać opcję: Export kontaktów wybranego użytkownika.

wwwwww

[1] Użytkownik – wybieramy użytkownika, dla którego zamierzamy wyeksportować kontakty.

[2] Ustaw dostęp – osoba, która będzie przeprowadzać eksport będzie miała dostęp do danych.

[3] Zakres czasowy – w tym miejscu możemy wybrać przedział czasowy.

[4] Folder – wybieramy folder do którego chcemy eksportować kontakty.

[5] Eksport – kliknij aby eksportować kontakty.

Przykład eksportu:

gfdsasdfghjhgfdsa

Więcej informacji na temat eksportu plików można znaleźć tutaj

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022