Selectory do adresowania wysyłek

Podczas adresowania wysyłek, zamiast adresów e-mail, czy tagów możemy wybrać selektory, które określają daną grupę kontaktów.

WAŻNE: Planowane mailingi trafiają na serwer wysyłkowy już w momencie wpisania do harmonogramu. Zmiany wprowadzone w późniejszym terminie nie zadziałają wstecz. Dowiedz się więcej o planowaniu i zmienianiu kampanii email >>

Poniższe selektory możemy również zastosować w Zarządzaniu  kontaktami oraz przy Eksporcie kontaktów do pliku.

tag: [nazwa tagu] – adresy z danego tagu

opened: [nazwa mailingu] – adresy, które otworzyły wiadomość z danego mailingu

not opened: [nazwa mailingu] – adresy, które nie otworzyły wiadomości z danego mailingu

clicked: [nazwa mailingu] – adresy, które kliknęły wiadomość z danego mailingu

not clicked: [nazwa mailingu] – adresy, które nie kliknęły wiadomości z danego mailingu

sent: [nazwa mailingu] – adresy, do których został wysłany dany mailing

planned: [nazwa mailingu] – adresy do których wysyłka została zaplanowana

monitored – kontakty monitorowane

notmonitored – kontakty niemonitorowane

optedout – kontakty, które wypisały się z mailingów

optedin – kontakty zapisane do mailingu

onemessage – kontakty, które podczas wypisu z wysyłek wyraziły zgodę na otrzymywanie nie więcej niż jednej wiadomości tygdniowo

all – wszystkie kontakty w bazie

stan – klient, potencjalny, partner, inny

lejek: [nazwa lejka] – adresy z danego lejka

etap: – adresy z danego etapu w lejku

deleted – kontakty usunięte

invalid – kontakty niepoprawne

event: [nazwa wydarzenia] – kontakty zapisane na wydarzenie

birthday – kontakty, które mają urodziny (do wyboru dziś, jutro, za tydzień lub do wpisania data w formacie dd-mm np: birthday:15-01. Ważne: należy pamiętać o myślniku pomiędzy dniem a miesiącem)

city: [nazwa miasta] – wybieranie po mieście w adresie kontaktu

country: [nazwa kraju] – wybieranie po kraju w adresie kontaktu

prefixpostcode: [pierwsze 2 cyfry kodu] – wybieranie po prefixie kodu pocztowego

owner: [adres właściciela] – kontakty, których właścicielem jest podane konto

main owner: [adres głównego właściciela] – kontakty, których głównym właścicielem jest podane konto

first – selektor odnoszący się do pierwszego zakupu produktu, dostępne warianty poniżej

first

Przykład zastosowania selektora „first” – ustawienie e-maila cyklicznego, który będzie wysyłany do Klientów, którzy dokonali pierwszego zakupu w wybranym czasie. Może być to e-mail z kodem rabatowym, który zostanie wysłany do Użytkowników, którzy dokonali pierwszego zakupu rok temu.

Przykład użycia selektora:

kontakty

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas