Kreator widżetu Social Proof

Prosty w użyciu kreator Social Proof dla e-commerce pozwala na wyświetlanie na Twojej stronie interaktywnych notyfikacji, które zobrazują stopień zainteresowania innych odwiedzających pojedynczym produktem. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest pokazanie aktywności innych użytkowników związanej z oglądanym produktem, a tym samym wzbudzenie u nich zaufania i zachęcenie do zakupu. 

Zainteresowanie danym produktem może zostać przedstawione poprzez wyświetlenie danych informujących o: 

 • liczbie osób, które oglądają dany produkt;
 • ilości osób, które zakupiły ten produkt;
 • ilości osób, które właśnie dodały ten produkt do koszyka.

Poniżej znajduje się wygląd przykładowego widżetu Social Proof na stronie:


Spis treści:

 1. Lista widżetów Social Proof
 2. Kreator widżetu Social Proof

  2.1. Wybór typu widżetu 

  2.2. Urządzenie

  2.3. Wygląd

  2.4. Ustawienia

 3. Analityka

Aby stworzyć widżet Social Proof, udaj się do Komunikacja WWW → Narzędzia pesonalizacji → Social Proof → + Nowy widżet

 

1. LISTA WIDŻETÓW SOCIAL PROOF 

[1] Lista widżetów Social Proof – w tym miejscu znajdują się dotychczas stworzone widżety Social Proof

[2] Analityka  –  po kliknięciu w to pole, na ekranie pojawią się dane analityczne dotyczące danego widżetu, szczegółowe informacje znajdziesz w punkcie 3. Analityka

[3] Akcja – kliknięcie w tę opcję, pozwala na wybór działania, jakie chcemy wykonać na danym widgecie Social Proof

[A] Edytuj – wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie do kreatora Social Proof, w celu dokonania edycji wcześniej utworzonego widżetu 

[B] Duplikuj – wybranie tej opcji spowoduje zduplikowanie wybranego widżetu  Social Proof

[D] Dezaktywuj – wybranie tej opcji spowoduje dezaktywację dotychczas aktywnego widżetu 

[D] Usuń – wybranie tej opcji spowoduje trwałe usunięcie widżetu  z listy

[4] Szukaj/filtruj – w tym miejscu możesz odnaleźć dany widżet, wpisując odpowiednią frazę w wyszukiwarkę lub stosując wybrane filtry 

[5] Dodaj nowy widżet – wybierając tę opcję zostaniesz przeniesiony do kreatora widżetów Social Proof, gdzie będziesz mógł stworzyć nowy widżet


2. KREATOR WIDŻETU SOCIAL PROOF 

 

[1] Utwórz widżet Social Proof – kliknij, aby zacząć proces tworzenia widżetu  

[2] Wygląd przykładowego widżetu Social Proof


2.1. WYBÓR TYPU WIDŻETU 

W tym miejscu możesz dokonać wyboru typu widżetu, w zależności od informacji, które chcesz zaprezentować. Do wyboru: Wizyty, Koszyki i Transakcje, szczegółowo opisane poniżej.

[1] Wizytywybierając tę opcję na widżecie Social Proof będą wyświetlane wartości odpowiadające ilości osób, które oglądają produkt; 

[2] Koszykwybierając tę opcję na widżecie Social Proof będą wyświetlane wartości odpowiadające ilości osób, które dodały dany produkt do koszyka;

[3] Transakcjewybierając tę opcję na widżecie Social Proof będą wyświetlane wartości odpowiadające ilości osób, które kupiły dany produkt; 


2.2. URZĄDZENIE 

[1] Wybierz urządzenia, na których ma być wyświetlany widżet Social Proof w tym miejscu możesz wybrać, czy chcesz, aby Twój widżet był wyświetlany na komputerze, telefonie, lub obu urządzeniach; W zależności od wyboru, dalszy etap konfiguracji będzie nieznacznie różnił się.

[2] Podgląd widżetu   Social Proof na wybranych przez Ciebie urządzeniach

[3] Dalej przejście do kolejnego etapu tworzenia


2.3. WYGLĄD 

[1] Wybór urządzenia – dostępne przy wyborze opcji “komputer i telefon” w kroku pierwszym (wybór urządzenia) – w zależności od wybranej ikony (komputer/telefon), możliwa będzie edycja szczegółów widżetu   na danym urządzeniu

[2] Treść widżetu  – pozwala na dodanie treści widżetu  

[A] Wyświetlanie $number$/$person$/$client$ – determinuje miejsce, gdzie liczba wyświetleń będzie prezentowana. Wstawienie formuły $number$ jest konieczne do wyświetlenia danych liczbowych, natomiast $person$ lub $client$ są niezbędne, aby w widżecie wyświetliła się poprawna odmiana liczby osób/klientów. W przypadku braku formuły na widżecie nie pokaże się żadna wartość. Kliknięcie w wyróżnioną na grafice ikonkę spowoduje dodanie formuły do pola tekstowego.

[B] W tym miejscu wprowadź tekst, który chcesz umieścić na widżecie.

[C] Możesz też sformatować wpisany tekst, nadając mu konkretny styl lub podlinkowując treść.

[3] Obrazek – kreator Social Proof umożliwia stworzenie zarówno widżetu  z grafiką, jak i bez. Decydując się na dodanie grafiki do powiadomienia, mamy do wyboru dwie opcje: ikona lub obrazek. 

[1] Ikona – zaznaczenie tej opcji spowoduje ustawienie ikony jako obrazek na widżecie

[A] Kształt – pozwala na wybór kształtu; kliknięcie w widoczną ikonę spowoduje pojawienie się okna z dostępnymi do wyboru ikonami 

[B] Kolor – pozwala na wybór koloru ikony

[C] Rozmiar pozwala na dostosowanie rozmiaru ikony (do wyboru: mały, średni, duży)

[2] Obrazek zaznaczenie tej opcji umożliwia wstawianie grafiki

[A] Upuść plik tutaj lub wybierz z galerii – w tym miejscu możesz załadować zdjęcie w wybrany przez Ciebie sposób

[4] Tło – pozwala na dostosowanie koloru tła widżetu  i obrazka

[A] Kolor tła – pozwala na dostosowanie koloru tła widżetu  

[B] Kolor obrazka – pozwala na dostosowanie koloru tła, na którym znajduje się obrazek  

[5] Zaokrąglenie – pozwala na wybór typu krawędzi widżetu  – zaokrąglone lub ostre 

[A] Krawędzie pozwala na dostosowanie zaokrąglenia krawędzi

[6]  Położenie na stronie – umożliwia dostosowanie lokalizacji widżetu na stronie

[A] Wybór danego okienka determinuje położenie widżetu Social Proof (w tym przypadku – w prawym górnym rogu strony)

[7]  Przycisk zamykający – pozwala na dodanie do widżetu przycisku zamykającego

[8]  Animacje – pozwala na dodanie jednego z dostępnych efektów wyświetlenia widżetu  na stronie

[9] Podgląd wyglądu widżetu, gdzie wszystkie zmiany są automatycznie wyświetlane

[10] Dalej – wybierając dalej przejdziesz do ostatniego kroku edycji 


2.4. USTAWIENIA

[1] Nazwa widżetu Social Proof – wprowadź nazwę widżetu, która później ułatwi jego identyfikację

[2] Reguła wyświetlania – zaznaczenie opcji Nie wyświetlaj monitorowanym kontaktom, sprawi, że widżet Social Proof będzie wyświetlany jedynie kontaktom, które nie zostały wcześniej zmonitorowane przez SALESmanago

[3] Moment wyświetlenia pozwala na dostosowanie czasu od wejścia na stronę, po którym widżet zostanie wyświetlony

[A] Natychmiast – widżet zostanie wyświetlony w momencie wejścia na stronę

[B] Po przewinięciu x% strony – widżet zostanie wyświetlony po przewinięciu przez użytkownika strony o wybrany procent

[C] Po x sekundach od wejścia widżet zostanie wyświetlony po upływie wybranej ilości sekund od wejścia użytkownika na stronę

[4] Lokalizacja – pozwala na ustalenie lokalizacji widżetu  

Wybierz domenę, na której chcesz wyświetlić widżet Social Proof:

[A] Na każdej stronie w wybranej domenie – polecamy to ustawienie, jeśli posiadasz blog i chcesz, aby na każdej stronie wyświetlana była informacja o tym, ile w danym momencie osób czyta artykuł.

[B] Na każdej stronie produktu w wybranej domenie – przy wybraniu tej opcji powiadomienie nie będzie wyświetlane np. na stronie głównej, jedynie na tych, gdzie wyświetlane są pojedyncze produkty.

[C] URL zawiera frazę – widżet będzie wyświetlany na wszystkich stronach, których adres URL zawiera wybraną frazę

[D] URL nie zawiera frazy – widżet będzie wyświetlany tylko na  stronach, których adres URL nie zawiera wybranej frazy

[5] Aktualizacja danych wyświetlanych w Social Proof

[A] Pozwala na wybranie,  z jakiego zakresu czasu mają być zliczane dane pokazywane na widżecie np. w przypadku ustawienia 2h, jako okres przeliczania danych dla wyrażenia  „Właśnie 15 osób ogląda ten produkt”, właściwe będzie oznaczenie “W ciągu ostatnich 2h 15 osób oglądało ten produkt”.

[B] Wybór jednostki czasu

[6] Wyświetlane dane – zaznaczenie tego checkboxa pozwala na dostosowanie ustawień wyświetlania widżetu, w zależności od wybranych kryteriów.

[A] Nie pokazuj powiadomienia – widżet Social Proof nie zostanie wyświetlony, jeżeli do wyświetlenia jest wartość mniejsza niż x

[B] Pokaż losową wartość w przedziale – jeżeli do wyświetlenia jest wartość mniejsza niż x, to na widżecie Social Proof zostanie wyświetlona losowa wartość z wybranego przez Ciebie przedziału

[C] Ustal przedział

[7] Podgląd wyglądu widżetu Social Proof na urządzeniu mobilnym i komputerze

[8] Zakończ – wybranie tej opcji zakończy proces tworzenia widżetu  Social Proof; kliknięciu w przycisk zakończ, na ekranie pojawi się następujące okno: 

[1] Wróć do edycji – po wybraniu tej opcji będziesz mógł kontynuować edycję widżetu 

[2] Aktywuj – odpowiednio klikając w przycisk aktywacji ON/OFF, możemy decydować o aktywacji lub dezaktywacji widżetu  (ON – aktywny; OFF– nieaktywny)

[3] Zapisz wybranie tej opcji spowoduje zapisanie stworzonego przez nas widżetu  Social Proof

WAŻNE: Wyświetlanie widżetu  Social Proof odbywa się automatycznie – wymagane jest jedynie posiadanie na stronie WWW, kodu monitorującego.


3. ANALITYKA 

W tej zakładce znajdziesz szczegółowe dane analityczne dotyczące danego widżetu Social Proof. Pozwalają one na weryfikację liczby wyświetleń w wybranym przedziale czasu.

[A] Nazwa – pozwala na identyfikację wcześniej stworzonego widżetu 

[B] Wyświetleń – przedstawia liczbę wyświetleń danego widżetu  Social Proof

[C] Podgląd wyglądu widżetu  Social Proof

[D] Zakres czasu, z którego brane są pod uwagę dane do analityki  

[E] Wykres przedstawiający wyświetlenia widgetu Social Proof w danym zakresie czasu

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024